2020

Znajdź raport

8/2020

Raport bieżący nr 8/2020
Data sporządzenia: 2020-01-29
Godz. 16:28
Temat: Zwrot przez Sąd pozwu złożonego przez Ashbridge Commercial LTD
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika procesowego Spółki informację, iż Sąd Okręgowy w Warszawie zarządził zwrot pozwu złożonego przez Ashbridge Commercial LTD. W konsekwencji wspomniany powyżej pozew uważa się za niewniesiony.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-01-29 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2020-01-29 Marcin Mosz – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved