2018

Znajdź raport

52/2018

Raport bieżący nr 52/2018
Data sporządzenia: 2018-10-31
godz. 11:33
Temat: Zwiększenie przez Hanapeta Holdings Co. Limited udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło w dniu 30.10.2018 r., w godz. wieczornych od Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze („Akcjonariusz”) zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust 2 pkt 1a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu przez Akcjonariusza udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce o ponad 2%. Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-10-31 Marcin Mosz – Członek Zarządu
2018-10-31 Piotr Woźniak – oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: 2018-10-29 zawiadomienie Hanapeta nabycie (002)
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved