2021

Znajdź raport

16/2021

Raport bieżący nr 16/2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
godz. 17:01
Temat: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 („Raporty”).
Raporty zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2021 roku. Pierwotny termin publikacji Raportów przypadał na dzień 15 kwietnia 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-04-12 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2021-04-12 Péter Bódis – Członek Zarządu
2021-04-12 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved