2019

Znajdź raport

53/2019

Raport bieżący nr 53/2019
Data sporządzenia: 2019-11-29
Godz. 20:12
Temat: Zmiana daty przydziału obligacji
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 5 listopada 2019 r., informuje, że w dniu dzisiejszym, w konsekwencji uzyskania informacji od potencjalnych obligatariuszy o potrzebie wydłużenia terminu potrzebnego do zakończenia procesu decyzyjnego dotyczącego ewentualnego nabycia oferowanych Obligacji, podjął decyzję o zmianie daty przydziału Obligacji (definicja jak w raporcie bieżącym nr 47/2019) z dnia 29 listopada 2019 roku na dzień 6 grudnia 2019 roku.
W konsekwencji zmianie uległa również data emisji Obligacji z dnia 6 grudnia 2019 r. na 13 grudnia 2019 r. oraz termin wykupu Obligacji z dnia 6 grudnia 2024 r. na 13 grudnia 2024 r.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-11-29 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-11-29 Marcin Mosz – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved