2021

Znajdź raport

14/2021

Raport bieżący nr 14/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Godz. 16:30
Temat: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na wycofanie wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Wniosek został złożony w celu realizacji Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji Spółki, tj. 32.688.727 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 2,00 zł każda.
O podjęciu ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-02-26 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2021-02-26 Péter Bódis – Członek Zarządu
2021-02-26 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved