2021

Znajdź raport

12/2021

Raport bieżący nr 12/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
godz. 13:03
Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło w dniu dzisiejszym od
Gabor Futó, który działa osobiście i wraz z rodzicami Peterem Futó i Zsuzsanną Futone Szanto - jako osoby występujące w porozumieniu i będące ostatecznymi rzeczywistymi właścicielami CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag z siedzibą w Budapeszcie i podmiotów od niego zależnych, zawiadomienie w trybie art. 69 ust 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust 1 pkt 3) oraz 87 ust 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nabyciu akcji Spółki.

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-02-26 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2021-02-26 Péter Bódis – Członek Zarządu
2021-02-26 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: zawiadomienie p. Futo
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved