2020

Znajdź raport

17/2020

Raport bieżący nr 17/2020
Data sporządzenia: 2020-02-14
godz. 13:23
Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęły w dniu dzisiejszym dwa zawiadomienia od podmiotów zależnych od Gabor Futó, w trybie art. 69 ust 1 w zw. z art. 69a ust 1 pkt 3) oraz 87 ust 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-02-14 Marcin Mosz – Członek Zarządu
2020-02-14 Agnieszka Bernabiuk – Perkowska- Prokurent

ZAŁĄCZNIKI: zawiadomienie 1 zawiadomienie 2
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved