2020

Znajdź raport

34/2020

Raport bieżący nr 34/2020
Data sporządzenia: 2020-04-16
godz. 21:33
Temat: Zawiadomienie akcjonariusza Hanapeta Holdings Co Limited o zbyciu akcji Spółki.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło w dniu dzisiejszym od Hanapeta Holdings Co Limited („Hanapeta”) zawiadomienie w trybie art. 69 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu przez Hanapeta stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-04-16 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2020-04-16 Marcin Mosz – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: notice 160420
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved