2021

Znajdź raport

9/2021

Raport bieżący nr 9/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Godz. 17:05
Temat: Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oraz przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości położonej w Warszawie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę, na mocy której sprzedała dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 13.329 m2 położone w Warszawie.
Jednocześnie Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości o powierzchni 2,0058 ha, położonej w Warszawie Dzielnica Bemowo („Nieruchomość”). Na Nieruchomości Spółka planuje wybudować osiedle w zabudowie wielorodzinnej o planowanej liczbie mieszkań 250 o powierzchni użytkowej mieszkań 13.000 wraz z garażem podziemnym i lokalami usługowymi w parterze.
Zawarcie umowy przenoszącej własność uzależnione jest od spełnienia się warunków szczegółowo przewidzianych w w/w umowie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-02-19 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2021-02-19 Péter Bódis – Członek Zarządu
2021-02-19 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved