2018

Znajdź raport

9/2018

Raport bieżący nr 9/2018
Data sporządzenia: 2018-03-02
godz. 12:35
Temat: Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umów na generalne wykonawstwo
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Emitent”), informuje - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 02.03.2018r., iż powziął wiadomość, że spółki zależne od Emitenta (Inwestorzy) zawarły w dniu 02.03.2018r. ze spółką z Grupy Kapitałowej Emitenta tj. SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (w trakcie zmiany firmy na Polnord Construction Sp. z o.o.) umowy na generalne wykonawstwo, dotyczące następujących inwestycji: „Studio Morena” w Gdańsku, „Fotoplastykon Etap I” w Gdańsku, „Tęczowy Las II Budynek 7” oraz „Tęczowy Las II Budynek 8” w Bartągu, „Neptun II- Etap II budynek C.5-C.8, D3.4” w Ząbkach.
Łączna wartość zawartych w/w umów wynosi ok. 146.844.130 zł netto (w tym kwota 81.827.748 zł na umowę dla inwestycji “Studio Morena” w Gdańsku).
Łączny wymiar kar umownych dla każdej z umów nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia. Zapisy umów nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-03-02 Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu
2018-03-02 Jerzy Kotkowski - Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved