2017

Znajdź raport

36/2017

Raport bieżący nr: 36/2017
Data sporządzenia: 2017-09-04
godz. 17:19
Temat: Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy na generalne wykonawstwo
Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Emitent ”) informuje, iż w dniu 04.09.2017 r. Polnord Apartamenty Sp. z o.o. (spółka w 100% zależną od Emitenta) zawarła z Korporacja Budowlana Dom Sp. zo.o („Generalny Wykonawca”) umowę, której przedmiotem jest wybudowanie obiektu składającego się z trzech części: dwóch budynków 12-piętrowych i jednej 15-piętrowej dominanty wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym w Gdańsku przy ul. Rakoczego, pod nazwą „Studio Morena” („Inwestycja”).
Rozpoczęcie robót budowlanych, w ramach których wybudowanych zostanie łącznie 382 lokali mieszkalnych nastąpi w III kwartale 2017 roku.
Zakończenie całej Inwestycji planowane jest na IV kwartał 2019 roku.
Wynagrodzenie dla Generalnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu ww. umowy wynosi ok. 74,4 mln zł netto + podatek VAT.

Zarząd Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej z uwagi na wartość umowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-09-04 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-09-04 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved