2017

Znajdź raport

37/2017

Raport bieżący nr: 37/2017
Data sporządzenia: 2017-09-06
godz. 17:18
Temat: Zawarcie przez spółkę powiązaną przedwstępnych umów nabycia nieruchomości we Wrocławiu
Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Emitent ”) informuje, iż w dniu 06.09.2017 r. Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. („Spółka”) - w której Emitent posiada 49% - zawarła przedwstępne umowy na zakup nieruchomości położonych we Wrocławiu w dzielnicy Krzyki, o łącznej powierzchni 5983 m kw.
Spółka planuje na w/w nieruchomościach realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie 144 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 8200 m kw.
Szacowany termin rozpoczęcia sprzedaży lokali – III kwartał 2018 r.
Zawarcie umów przyrzeczonych uzależnione jest m.in. od uzyskania przez Spółkę prawomocnego pozwolenia na budowę na tych nieruchomościach.

O zawarciu przez Spółkę umów przenoszących prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-09-06 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2017-09-06 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved