2018

Znajdź raport

19/2018

Raport bieżący nr: 19/2018
Data sporządzenia: 2018-05-25
godz. 23:51
Temat: Zawarcie przedwstępnych umów nabycia nieruchomości położonych w Warszawie
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) - informuje, iż w dniu 25.05.2018r. Spółka zawarła dwie przedwstępne umowy nabycia niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 13 329 m2 położonych w Warszawie („Nieruchomości”).
Nieruchomości znajdują się w rejonie ulicy Lazurowej. Spółka planuje na Nieruchomościach realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą, o powierzchni użytkowej ok 16 815 m2, w ramach których wybudowanych zostanie łącznie 258 lokali mieszkalnych oraz 276 miejsc postojowych.

Zawarcie umów przenoszących własność uzależnione jest od spełnienia się warunków prawnych i ekonomicznych szczegółowo przewidzianych w umowach przedwstępnych. Spółka poinformuje o zawarciu umów przenoszących własność odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-05-25 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu
2018-05-25 Jerzy Kotkowski Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved