2019

Znajdź raport

11/2019

Raport bieżący nr 11/2019
Data sporządzenia: 2019-01-21
Godz. 18:38
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.01.2019 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na XXXVI Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21.01.2019 r. („NWZ”).

1. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze posiadał 6 580 675 głosów, co stanowiło 28,88% liczby głosów obecnych na NWZ i 20,13% w ogólnej liczbie głosów.
2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie działający w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych:
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony
• PZU SFIO Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
• PZU SFIO Universum
posiadał łącznie 3 269 311 głosów, co stanowiło 14,35% liczby głosów obecnych na NWZ i 10,00% w ogólnej liczbie głosów.
3. Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadał 3 000 000 głosów, co stanowiło 13,16% liczby głosów obecnych na NWZ i 9,18% w ogólnej liczbie głosów.
4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie posiadał 2 345 893 głosów, co stanowiło 10,29% liczby głosów obecnych na NWZ i 7,18% w ogólnej liczbie głosów.
5. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie posiadał 2 086 890 głosów, co stanowiło 9,16% liczby głosów obecnych na NWZ i 6,38% w ogólnej liczbie głosów.
6. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie posiadał 1 730 000 głosów, co stanowiło 7,59% liczby głosów obecnych na NWZ i 5,29% w ogólnej liczbie głosów.
7. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadał 1 531 450 głosów, co stanowiło 6,72% liczby głosów obecnych na NWZ i 4,68% w ogólnej liczbie głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-01-21 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-01-21 Marcin Mosz – Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved