2018

Znajdź raport

60/2018

Raport bieżący nr 60/2018
Data sporządzenia: 2018-12-04
Godz. 11:39
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się w dniu 03.12.2018 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na XXXV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 03.12.2018 r. („NWZ”).

Spółka zastrzega przy tym, że załączona lista odzwierciedla udział akcjonariuszy w NWZ do przerwy zarządzonej podczas NWZ, o której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 59/2018 z dnia 04.12.2018 r.

1. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze posiadał 4 232 120 głosów, co stanowiło 21,1% liczby głosów obecnych na NWZ i 12,94% w ogólnej liczbie głosów.
2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie działający w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych:

 • PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
 • PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
 • PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
 • PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony  
 • PZU SFIO Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
 • PZU SFIO Universum

posiadał łącznie 3 269 311 głosów, co stanowiło 16,26% liczby głosów obecnych na NWZ i 10,00% w ogólnej liczbie głosów.
3. Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadał 3 000 000 głosów, co stanowiło 14,92% liczby głosów obecnych na NWZ i 9,17% w ogólnej liczbie głosów.
4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie posiadał 2 345 893 głosów, co stanowiło 11,66% liczby głosów obecnych na NWZ i 7,18% w ogólnej liczbie głosów.
5. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie posiadał 2 086 890 głosów, co stanowiło 10,38% liczby głosów obecnych na NWZ i 6,38% w ogólnej liczbie głosów.
6. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie posiadał 1 730 000 głosów, co stanowiło 8,60% liczby głosów obecnych na NWZ i 5,30% w ogólnej liczbie głosów.
7. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadał 1 531 450 głosów, co stanowiło 7.61% liczby głosów obecnych na NWZ i 4,68% w ogólnej liczbie głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-12-04  Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2018-12-04  Marcin Mosz – Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved