2018

Znajdź raport

44/2018

Raport bieżący nr 44/2018
Data sporządzenia: 2018-10-01
Godz. 19:49
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się w dniu 01.10.2018 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na XXXIV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 01.10.2018 r. („NWZ”).
Spółka zastrzega przy tym, że załączona lista odzwierciedla udział akcjonariuszy w NWZ do przerwy zarządzonej podczas NWZ, o której Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 01.10.2018 r.

1. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze posiadał 3 534 409 głosów, co stanowiło 17,85 % liczby głosów obecnych na NWZ i 10,81 % w ogólnej liczbie głosów.
2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie działający w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych:
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji KRAKOWIAK
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
• PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony
• PZU SFIO Globalnych Inwestycji – Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych
• PZU SFIO Universum
posiadał łącznie 3 269 311 głosów, co stanowiło 16,5 % liczby głosów obecnych na NWZ i 10,00 % w ogólnej liczbie głosów.
3. Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie posiadał 3 039 288 głosów, co stanowiło 15,35 % liczby głosów obecnych na NWZ i 9,30 % w ogólnej liczbie głosów.
4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie posiadał 2 345 893 głosów, co stanowiło 11,84 % liczby głosów obecnych na NWZ i 7,18 % w ogólnej liczbie głosów.
5. Bank Gospodarstwa Krajowego posiadał 2 086 890 głosów, co stanowiło 10,54 % liczby głosów obecnych na NWZ i 6,38 % w ogólnej liczbie głosów.
6. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie posiadał 1 630 000 głosów, co stanowiło 8,23 % liczby głosów obecnych na NWZ i 4,99 % w ogólnej liczbie głosów.
7. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 1 531 450 głosów, co stanowiło 7,73 % liczby głosów obecnych na NWZ i 4,68 % w ogólnej liczbie głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-10-01 Marcin Mosz – oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
2018-10-01 Piotr Woźniak – oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved