2018

Znajdź raport

20/2018

Raport bieżący nr 20/2018
Data sporządzenia: 2018-05-29
godz. 21:33

Temat: Umorzenie dochodzenia w oparciu o zawiadomienie złożone przez Spółkę (aktualizacja informacji)
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Polnord S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika procesowego informację o wydaniu w dniu 29.05.2018r. przez Sąd Rejonowy w Gdyni postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie Policji o umorzeniu dochodzenia, o którym to dochodzeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 16.03.2017r. Postanowienie jest prawomocne i niezaskarżalne.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-05-29 Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu
2018-05-29 Jerzy Kotkowski - Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved