2017

Znajdź raport

54/2017

Raport bieżący nr 54/2017
Data sporządzenia: 2017-12-01
Godz. 12:30
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.11.2017 r., sprzeciwy do uchwał NWZ

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez XXXII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.11.2017 r.
Uchwały w załączeniu.
Jednocześnie informujmy, że podczas NWZ zostały zgłoszone przez akcjonariusza sprzeciwy do następujących uchwał:
1. uchwała Nr 3/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady  Nadzorczej obecnej kadencji,
2. uchwała Nr 4/2017w sprawie powtórzenia głosowania dotyczącego powzięcia uchwały Nr 3/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji,
3. uchwała Nr 5/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji - powołanie Tomasza Damzyn,
4. uchwała Nr 7/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji – powołanie Pawła Laskowskiego,
5. uchwała Nr 8/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji - powołanie Grzegorza Magdziarz,
6. uchwała Nr 9/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji – powołanie Marcina Mosz,
7. uchwała Nr 10/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji - powołanie Michała Rokosz,
8. uchwała Nr 12/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji – powołanie Magdaleny Szymczak,
9. uchwała Nr 13/2017 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji – powołanie Piotra Woźniak.

Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-12-01 Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu
2017-12-01 Jerzy Kotkowski - Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Uchwały NWZA 30.11.2017
 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved