2019

Znajdź raport

28/2019

Raport bieżący nr 28/2019
Data sporządzenia: 2019-06-04
godz.14:42
Temat: Treść dokumentu, który ma być przedmiotem obrad ZWZ Polnord SA.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2019 r. („ZWZ”), opublikowanym raportem nr 27/2019 z dnia 23 maja 2019 r., w załączeniu przekazuje treść dokumentu tj. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018, które ma być przedmiotem obrad ZWZ Spółki.

Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-06-04 Marcin Gomoła- Prezes Zarządu
2019-06-04 Marcin Mosz - Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved