2020

Znajdź raport

21/2020

Raport bieżący nr 21/2020
Data sporządzenia: 2020-03-02
Godz. 21:43
Temat: Stanowisko Zarządu Polnord SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 14 lutego 2020 r. przez Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
Podstawa prawna: art. 80 ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 80 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy, w dniu 14 lutego 2020 r. przez Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Stanowisko”) („Wezwanie”) wraz z opinią Deloitte Advisory sp. z o.o. w przedmiocie ceny oferowanej za akcje Spółki w Wezwaniu (tzw. fairness opinion) („Opinia o Cenie Akcji”).
Stanowisko wraz z Opinią o Cenie Akcji stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-03-02 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2020-03-02 Marcin Mosz – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Stanowisko Zarzadu Opinia
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved