Władze spółki

ZARZĄD

Dariusz Krawczyk

Prezes Zarządu prezes.jpg

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej, licencjonowany makler papierów wartościowych. W latach 1993-1998 zajmował stanowisko Dyrektora Rynku Wtórnego Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego SA. Przez kolejne dwa lata jako Prezes Zarządu przewodził spółce brokerskiej Expandia Finance Polska SA, wchodzącej w skład międzynarodowego holdingu finansowego. W latach 1999-2000 zarządzał działalnością inwestycyjną – jako Dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych IV Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress SA, a następnie Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej PKO BP, gdzie zarządzał portfelem inwestycyjnym o wartości ok. 1 mld PLN, pełniąc jednocześnie nadzór właścicielski nad spółkami grupy. W kolejnych latach związany był z branżą petrochemiczną na stanowisku Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego PKN ORLEN SA oraz Członka Zarządu Nafta Polska SA. W owym czasie był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii Grupy Kapitałowej w spółkach wchodzących w jej skład, sporządzenie szczegółowego planu III etapu prywatyzacji PKN ORLEN. Od 2002 do 2003 r. jako Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych PSE SA przygotował strategię, jak również pokierował procesem restrukturyzacji grupy. W latach 2004-2005 Prezes PSE-Centrum Sp. z o.o. oraz Członek Rady Holdingu Grupy PSE SA. W 2005 r. związał się z Grupą Synthos, obejmując stanowisko Prezesa Synthos SA oraz Prezesa spółki Energetyka Dwory SA. Pod jego przewodnictwem spółka odnotowała spektakularny wzrost wartości, istotny wzrost efektywności finansowej, a także osiągnęła historycznie najwyższe wyniki finansowe. Następnie w latach 2012-2015 jako Prezes Zarządu CIECH SA pokierował przygotowaniem i wdrożeniem programu restrukturyzacji Grupy, doprowadzając do istotnego wzrostu efektywności spółki i jej wartości (z 17,35 PLN do 67,65 PLN za jedną akcję). Od 01.02.2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Polnord SA. Ponadto jest Członkiem Rady Nadzorczej Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o oraz Członkiem Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom SA i Korporacja Budowlana Dom Sp. z.o.o.
Rada Nadzorcza Spółki, uchwała z dnia 27 kwietnia 2017 r. powołała Pana Dariusza Krawczyka na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję w latach 2017-2020, z chwilą zakończenia XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Jerzy Kotkowski

Członek Zarządu zarzad2.jpg

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku menedżerskim i licencjonowany doradca inwestycyjny. Karierę zawodową rozpoczął w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA. W latach 1999-2000 Doradca Banku Światowego w Departamencie Funduszy Kapitałowych Ministerstwa Skarbu Państwa, skąd przeszedł do PKO BP SA na stanowisko Specjalisty ds. Inwestycji. W latach 2002-2005 zajmował kolejno stanowiska Członka Zarządu ds. Finansowych w spółce Park Wodny Sopot Sp. z o.o., Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego i Operacyjnego w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT SA, a także Wiceprezesa Zarządu Huty Szkła Gospodarczego Irena SA i Huty Szkła Kryształowego Violetta SA, w której zarządzał zarówno finansami, jak i procesami restrukturyzacyjnymi. Stanowisko Członka Zarządu zajmował później także w spółce Barista Sp. z o.o., prowadzącej restauracje Hard Rock Cafe w Warszawie i Krakowie. Od 2005 do 2012 r. Prezes Zarządu VIS Investments Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie grupą kapitałową o aktywach o wartości 300 mln PLN, kształtowanie polityki finansowej i inwestycyjnej, a także inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem papierów wartościowych na rynku publicznym. W międzyczasie pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SA. Od 2012 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour Sp. z o.o. z grupy PKP; od lutego 2015 r. był również Prezesem Zarządu Wars SA, odpowiedzialnym m.in. za restrukturyzację firmy i wdrożenie programu naprawczo-oszczędnościowego. Od 15.12.2015 r. pełni funkcję Członka Zarządu Polnord SA. Ponadto jest Wiceprezesem Zarządu Semeko Aquasfera Sp. z.o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o..
Rada Nadzorcza Spółki, uchwała z dnia 27 kwietnia 2017 r. powołała Pana Jerzego Kotkowskiego na Członka Zarządu Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję w latach 2017-2020, z chwilą zakończenia XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

RADA NADZORCZA

TOMASZ DAMZYN

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Ekonomiczny – Katedra Handlu Zagranicznego) oraz studiów podyplomowych w Sheffield Hallam University, Wielka Brytania (MSc – Real Estate Investment and Management). Od 2010 Członek RICS ( Royal Institution of Chartered Surveyors), od 2005 członek CCIM Institute, Chicago (Certified Commercial lnvestment Manager), od 2000 Członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR, biegły rewident). Obecnie prowadzi własną działalność Interim CFO, doradztwo finansowe ( stworzenie systemu raportowania, budżetowania, procedur wewnętrznych, pozyskiwanie finansowania, przygotowywanie modeli finansowych). W 2015 jako Prezes/Inwestor tworzył oraz zarządzał siecią Barber Shopów w Polsce. Ponadto w 2015 pracował w Crimson Armor Capital Partners TFI S.A. (fund manager), gdzie zajmował się m.in. przygotowaniem oferty publicznej na GPW w Warszawie, tworzeniem funduszu nieruchomościowego z Knigh Frank i Citi Bank, przygotowywaniem modeli finansowych, nadzorem inwestorskim ( projekty deweloperskie oraz hotelowe). W latach 2004-2014 pracował w Peakside Polonia Management Sp. z o.o. (PPM) oraz Allied Irish Bank PPM Sp. z o.o. jako Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu PPM oraz spółek celowych Funduszy. Od 1992 do 2004 był biegłym rewidentem, Audit Senior Manager, Audit Manager, Audit Consultant w Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
Pan Tomasz Damzyn złożył oświadczenie o spełnianiu kryterium niezależności zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy z dnia 6 czerwca 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

PAWEŁ LASKOWSKI – FABISIEWICZ

Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie oraz Uniwersytetu Humanistycznego im. A. Gieystora w Pułtusku. Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku biznesowym. Uczestnik wielu programów z zakresu zarządzania, m.in. Swedish Institute Management Program.
Karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w McDonald's Polska realizując otwarcia pierwszych restauracji sieci w Polsce oraz Rumuni. Od końca 1995 r. był Dyrektorem Operacyjnym w ABCO Sp. z o.o., ówcześnie jednej z największych spółek dystrybucyjnych FMCG w Polsce. W ramach organizacji był odpowiedzialny za restrukturyzację struktur sprzedaży oraz logistyki. W latach 1997-2002 pełnił funkcję Dyrektora ds. Logistyki w Coca - Cola Beverages Polska, gdzie odpowiadał za restrukturyzację, integrację i optymalizację systemu dystrybucyjnego spółki.
W latach 2002-2008 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego i Członka Zarządu ogólnopolskiej sieci drogeryjnej działającej pod marką Drogerie Natura, gdzie głównymi obszarami odpowiedzialności były restrukturyzacja spółki, całościowe zarządzanie siecią, sprzedaży, łańcuchem dostaw, zapasami oraz repozycjonowanie marki. W 2008 r. został powołany na funkcję Prezesa Zarządu w spółce Tow. Obrotu Nieruchomościami Agro, która weszła w skład Polskiego Holdingu Nieruchomości, gdzie w okresie 2011-2014 był Wiceprezesem Zarządu nadzorującym bezpośrednio obszar projektów komercyjnych i ich realizację oraz współtworzył uwieńczone sukcesem wprowadzenie spółki (IPO) na GPW. W latach 2014-2015 pełnił funkcję Doradcy Prezesa w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Doradcy Zarządu BGK Nieruchomości. Od końca 2014 r. prowadzi własną działalność doradczą w zakresie zarządzania i sprzedaży.
Pan Paweł Laskowski – Fabisiewicz złożył oświadczenie o spełnianiu kryterium niezależności zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy z dnia 6 czerwca 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

GRZEGORZ MAGDZIARZ

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Prawa Europejskiego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2016 jest członkiem Rady Nadzorczej PZU Centrum Operacji S.A. Od 2009 - adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadzi własną kancelarię adwokacką, specjalizacja: prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 2003-2009 był sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia, orzekający w wydziałach karnych; 2006-2009 kierownik sekcji wykonawczej; 2008-2009 orzekający także jako sędzia delegowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Doświadczenie orzecznicze w skomplikowanych i obszernych sprawach karnych gospodarczych.
Pan Grzegorz Magdziarz złożył oświadczenie o spełnianiu kryterium niezależności zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy z dnia 6 czerwca 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

MARCIN MOSZ

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Korporacji w PKO Banku Polskim S.A. Odpowiedzialny za nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego i innymi inwestycjami kapitałowymi Banku, prowadzenie transakcji fuzji i przejęć oraz sprzedaży aktywów w PKO Banku Polskim, korporacyjny kontroling strategiczny oraz sprawozdawczość Grupy Kapitałowej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych (Barclays, ABN AMRO) w zakresie inwestycji, fuzji i przejęć oraz tworzenia strategii i reorganizacji przedsiębiorstw. Był odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę transakcji (głownie fuzje i przejęcia, transakcje IPO, a także inne transakcje kapitałowe i finansowania) w sektorze instytucji finansowych oraz w Europie Środkowo – Wschodniej.
Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego, w tym jako członek rad nadzorczych instytucji finansowych. Obecnie, poza Bankiem Pocztowym, członek Rad Nadzorczych Kredobank, Ferrum, PKO Leasing oraz Qualia Development.

MICHAŁ ROKOSZ

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, kierunek Dyrektor Finansowy. Od 2011 Członek Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). W latach 2005 – 2007 był członkiem Komitetu Doradczego Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ.

Ekonomista z blisko 20 letnim doświadczeniem w sektorze finansów i doradztwa gospodarczego. Doświadczenie zdobył, pracując w ECORYS w Wielkiej Brytanii i w Polsce, w Millenium Leasing, w Banku Współpracy Europejskiej oraz ING Lease (Polska).

Z rynkiem nieruchomości związany od 2004 roku – pracował kolejno w  Banku Zachodnim WBK S.A. jako Kierownik Zespołu Project and Property Finance; następnie w CB Richard Ellis – jako Wicedyrektor w zespole doradztwa inwestycyjnego, a w latach 2010-2011 pełnił funkcję Członka Zarządu ING Bank Hipoteczny. Do 2014 pracował w Deloitte jako Wicedyrektor - Doradztwo Nieruchomościowe, obecnie pracuje w HSBC Bank Polska jako Dyrektor ds. Finansowania Nieruchomości.

Pan Michał Rokoszzłożył oświadczenie  o spełnianiu kryterium  niezależności zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy z dnia 6 czerwca 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

MAGDALENA SZYMCZAK

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także Centrum Prawa Amerykańskiego (University of Florida, Fredric G. Levin College of Law). Od 2016 adwokat -  wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, prowadzi własną kancelarię adwokacką, specjalizującą się w prawie karnym oraz ubezpieczeń gospodarczych. Od 2013r. współpracuje z Kancelarią Adwokacką Adwokata Grzegorza Magdziarz, od 2014 z Kancelarią CGS Czyżowski Żukowski Kancelaria adwokacka sp. p. W latach 2010 - 2013 pracowała w TUiR „WARTA" SA, Departament Likwidacji Szkód  Mieszkaniowych  i Korporacyjnych, Biuro Ubezpieczeń OC, jako starszy specjalista, HDI Asekuracja TU SA, Departament Korporacyjnych Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej, jako specjalista, asystent. Natomiast w 2008 – 2009 pracowała w Caritas - Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, stanowisko: asystent prawnika.

Pani Magdalena Szymczak złożyła oświadczenie o spełnianiu kryterium  niezależności zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy z dnia 6 czerwca 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 

PIOTR WOŹNIAK

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Bankowości i Finansów). Realizuje studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Zarządzanie.
Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim Banku Gdańskiego SA. Później pracował w firmach związanych z rynkiem kapitałowym (m. in. Wood&Co., TFI Pioneer, DM Millenium czy CDM Pekao S.A.) oraz w Banku Pekao SA w Pionie Controllingu, na stanowisku Kierownika Zespołu Monitoringu Spółek Grupy. W latach 2002-2004 pracował jako kontroler finansowy w amerykańskim funduszu private eąuity Magnum Group Investment Holding, prowadzącym inwestycje w obszarze wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego. W latach 2007-2011 pracował w CC Group jako IR Manager, gdzie prowadził doradztwo w zakresie strategii Relacji Inwestorskich. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A. Następnie w latach 2012-2013 Prezes Zarządu Baltic Ceramics S.A. (główna inwestycja spółki IndygoTech Minerals S.A.), a także w latach 2013-2014 roku Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. (spółki notowanej na rynku alternatywnym New Connect).
Od 2014 Doradca Zarządu w Colian Holding S.A., gdzie doradza przy planowaniu i analizie realizacji budżetu Grupy, Relacjach Inwestorskich. Od lipca 2015 rok niezależny członek Rady Nadzorczej Qumak S.A, gdzie od czerwca 2016 pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Od kwietnia 2016 r. niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Krynicki Recykling S.A. Od sierpnia 2017 r. niezależny członek Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. Od października ponownie wybrany niezależny członek Rady Nadzorczej Libet S.A., gdzie również pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Wcześniej niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Kredyt-Inkaso S.A.
Prowadzi własną działalność gospodarczą Piotr Woźniak Management oraz firmę ZENIT Management sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu.
Pan Piotr Woźniak złożył oświadczenie o spełnianiu kryterium niezależności zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy z dnia 6 czerwca 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 • Relacje inwestorskie
 • Marzena Mrozik
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • Marzena.Mrozik@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved