Informacje ze spółki

2012-06-20

Wydłużenie okresu obowiązywania limitu zadłużenia w DZ Bank Polska SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufnePOLNORD SA (Spółka, Polnord) informuje, iż w dniu 20.06.2012 r. Spółka otrzymała...

Więcej
2012-06-13

Program emisji obligacji i gwarancja objęcia obligacji przez SGB Bank SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufnePOLNORD SA (Spółka, Polnord) informuje, iż w dniu 12.06.2012 r. Polnord Nieruchomości...

Więcej
2012-06-06

Wyrok NSA dotyczący odszkodowania za działki pod drogi publiczne

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufnePOLNORD SA (Spółka, Polnord), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2011 z dnia...

Więcej
2012-06-05

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zabudowy Portu Praskiego w Warszawie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufnePOLNORD SA (Polnord, Spółka) informuje, iż w dniu 05.06.2012 r. Polnord oraz Elektrim SA...

Więcej
2012-06-03

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2012r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (Spółka), działając na...

Więcej
2012-06-03

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowePOLNORD SA (Polnord, Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie...

Więcej
2012-06-01

Zmiana udziału Templeton Asset Management Ltd. w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiPOLNORD SA (Spółka, Polnord) informuje, iż w dniu 01.06.2012 r....

Więcej
2012-05-25

Rezygnacja osoby nadzorującej

POLNORD SA (Polnord, Spółka) informuje, iż w dniu 25.05.2012 r. otrzymała zawiadomienie Pana Rafała Juszczaka o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady...

Więcej
2012-05-15

Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2012

Więcej
2012-04-26

Pozew przeciwko MPWiK

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufnePOLNORD SA (Polnord, Spółka) informuje, iż w dniu 25.04.2012 r. złożyła pozew przeciwko...

Więcej
  • Bieżąca strona: 64
  • Ilość stron: 65
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved