Informacje ze spółki

2012-06-03

Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowePOLNORD SA (Polnord, Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie...

Więcej
2012-06-01

Zmiana udziału Templeton Asset Management Ltd. w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiPOLNORD SA (Spółka, Polnord) informuje, iż w dniu 01.06.2012 r....

Więcej
2012-05-25

Rezygnacja osoby nadzorującej

POLNORD SA (Polnord, Spółka) informuje, iż w dniu 25.05.2012 r. otrzymała zawiadomienie Pana Rafała Juszczaka o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady...

Więcej
2012-05-15

Skonsolidowany raport kwartalny QSr1/2012

Więcej
2012-04-26

Pozew przeciwko MPWiK

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufnePOLNORD SA (Polnord, Spółka) informuje, iż w dniu 25.04.2012 r. złożyła pozew przeciwko...

Więcej
2012-04-20

Informacja o wydanych lokalach w I kwartale 2012 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufnePOLNORD SA informuje, iż w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. Grupa Kapitałowa...

Więcej
2012-02-07

Informacje uzyskane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych POLNORD SA (Spółka) informuje, że w...

Więcej
2012-01-25

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomościPOLNORD SA (Spółka) w załączeniu przekazuje wykaz...

Więcej
2012-01-25

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowePOLNORD SA (Spółka) informuje, iż w 2012 roku przekaże do publicznej...

Więcej
2012-01-09

Informacja o wydanych lokalach w 2011 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie informacje poufnePOLNORD SA (Polnord) informuje, iż w 2011 roku Grupa Kapitałowa Polnord wydała Klientom...

Więcej
 • Bieżąca strona: 59
 • Ilość stron: 59
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved