Informacje ze spółki

2020-09-14

Ostatnia z decyzji dotycząca odszkodowania drogowego w Wilanowie

Raport bieżący nr 65/2020 Data sporządzenia: 2020-09-14 Godz. 17:17 Temat: Ostatnia z decyzji dotycząca odszkodowania drogowego w Wilanowie Podstawa prawna:...

Więcej
2020-09-07

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

Raport bieżący nr 64/2020 Data sporządzenia: 2020-09-07 godz. 21:34 Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020...

Więcej
2020-08-28

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 63/2020 Data sporządzenia: 2020-08-28 Godz. 13:42 Temat: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2...

Więcej
2020-08-26

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący nr 62/2020 Data sporządzenia: 2020-08-26 Godz. 11:38 Temat: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Podstawa prawna: Inne...

Więcej
2020-08-10

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący nr 61/2020 Data sporządzenia: 2020-08-10 Godz. 10:27 Temat: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Podstawa prawna: Inne...

Więcej
2020-08-05

Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 60/2020 Data sporządzenia: 2020-08-05 Godz. 11:42 Temat: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia...

Więcej
2020-07-24

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący nr 59/2020 Data sporządzenia: 2020-07-24 Godz. 19:49 Temat: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Podstawa prawna: Inne...

Więcej
2020-07-16

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSR 1/2020

Więcej
2020-07-13

Informacja o sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w I półroczu 2020 r.

Raport bieżący nr 58/2020 Data sporządzenia: 2020-07-13 Godz. 14:36 Temat: Informacja o sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA...

Więcej
2020-07-13

Pismo KPMG dot. wypowiedzenia umowy o badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 57/2020 Data sporządzenia: 2020-07-13 Godz. 11:48 Temat: Pismo KPMG dot. wypowiedzenia umowy o badanie oraz przegląd sprawozdań...

Więcej
  • Bieżąca strona: 4
  • Ilość stron: 65
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved