Informacje ze spółki

2020-04-23

Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.04.2020 r.

Raport bieżący nr 38/2020 Data sporządzenia: 2020-04-23 Godz. 16:40 Temat: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki...

Więcej
2020-04-23

Odwołanie dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Raport bieżący nr 37/2020 Data sporządzenia: 2020-04-23 Godz. 14:25 Temat: Odwołanie dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na...

Więcej
2020-04-21

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 36/2020 Data sporządzenia: 2020-04-21 Godz. 17:53 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2...

Więcej
2020-04-20

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki zaktualizowanych projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.04.2020r.

Raport bieżący nr 35/2020 Data sporządzenia: 2020-04-20 godz. 20:48 Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki zaktualizowanych projektów uchwał dotyczących...

Więcej
2020-04-16

Zawiadomienie akcjonariusza Hanapeta Holdings Co Limited o zbyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 34/2020 Data sporządzenia: 2020-04-16 godz. 21:33 Temat: Zawiadomienie akcjonariusza Hanapeta Holdings Co Limited o zbyciu akcji...

Więcej
2020-04-14

Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.04.2020r.

Raport bieżący nr 33/2020 Data sporządzenia: 2020-04-14 godz. 20:37 Temat: Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na...

Więcej
2020-04-10

Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w I kwartale 2020 r.

Raport bieżący nr 32/2020 Data sporządzenia: 2020-04-10 godz. 17:58 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Temat: Informacja o sprzedaży...

Więcej
2020-04-09

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 31/2020 Data sporządzenia: 2020-04-09 Godz. 21:07 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2...

Więcej
2020-04-09

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 30/2020 Data sporządzenia: 2020-04-09 godz. 18:24 Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy...

Więcej
2020-04-09

Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 29/2020 Data sporządzenia: 2020-04-09 godz. 17:44 Temat: Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen...

Więcej
  • Bieżąca strona: 3
  • Ilość stron: 61
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved