Informacje ze spółki

2020-01-29

Zwrot przez Sąd pozwu złożonego przez Ashbridge Commercial LTD

Raport bieżący nr 8/2020 Data sporządzenia: 2020-01-29 Godz. 16:28 Temat: Zwrot przez Sąd pozwu złożonego przez Ashbridge Commercial LTD Podstawa prawna: Art. 17...

Więcej
2020-01-29

Oddalenie przez Sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Spółki złożonego przez Hanapeta Holdings Co. Limited

Raport bieżący nr 7/2020 Data sporządzenia: 2020-01-29 Godz. 16:24 Temat: Oddalenie przez Sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego...

Więcej
2020-01-24

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji

Raport bieżący nr 6/2020 Data sporządzenia: 2020-01-24 Godz. 11:17 Temat: Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji Podstawa prawna:...

Więcej
2020-01-23

Informacja o złożeniu pozwu

Raport bieżący nr 5/2020 Data sporządzenia: 2020-01-23 Godz. 20:37 Temat: Informacja o złożeniu pozwu Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje...

Więcej
2020-01-23

Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.

Raport bieżący nr 4/2020 Data sporządzenia: 2020-01-23 godz. 15:07 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące...

Więcej
2020-01-21

Informacja o złożeniu pozwu przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 3/2020 Data sporządzenia: 2020-01-21 Godz. 22:26 Temat: Informacja o złożeniu pozwu przez akcjonariusza Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1...

Więcej
2020-01-20

Informacja o złożeniu pozwu przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 2/2020 Data sporządzenia: 2020-01-20 Godz. 19:22 Temat: Informacja o złożeniu pozwu przez akcjonariusza Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1...

Więcej
2020-01-10

Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w 2019 r

Raport bieżący nr 1/2020 Data sporządzenia: 2020-01-10 godz. 18:57 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Temat: Informacja o sprzedaży...

Więcej
2019-12-24

Zawarcie przez Spółkę z Getin Noble Bank SA aneksu do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 63/2019 Data sporządzenia: 2019-12-24 godz. 13:59 Temat: Zawarcie przez Spółkę z Getin Noble Bank SA aneksu do umowy kredytowej. Podstawa...

Więcej
2019-12-20

Zakończenie przyjmowania wpłat od podmiotów biorących udział w ofercie akcji serii T

Raport bieżący nr 62/2019 Data sporządzenia: 2019-12-20 godz. 21:23 Temat: Zakończenie przyjmowania wpłat od podmiotów biorących udział w ofercie akcji...

Więcej
 • Bieżąca strona: 3
 • Ilość stron: 58
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved