Informacje ze spółki

2020-07-01

Rezygnacja kolejnego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 48/2020 Data sporządzenia: 2020-07-01 Godz. 13:06 Temat: Rezygnacja kolejnego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1...

Więcej
2020-07-01

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 47/2020 Data sporządzenia: 2020-07-01 Godz.12:33 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy...

Więcej
2020-07-01

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 46/2020 Data sporządzenia: 2020-07-01 Godz. 12:23 Temat: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy...

Więcej
2020-06-30

Informacja o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości

Raport bieżący nr 45/2020 Data sporządzenia: 2020-06-30 godz. 22:19 Temat: Informacja o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości...

Więcej
2020-06-29

Uzupełnienie dokumentów na ZWZ Spółki na 1 lipca 2020r.

Raport bieżący nr 44/2020 Data sporządzenia: 2020-06-29 godz. 18:56 Temat: Uzupełnienie dokumentów na ZWZ Spółki na 1 lipca 2020r. Podstawa prawna: Art. 56 ust....

Więcej
2020-06-15

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 43/2020 Data sporządzenia: 2020-06-15 godz. 22:20 Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020...

Więcej
2020-06-05

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 lipca 2020r.

Raport bieżący nr 42/2020 Data sporządzenia: 2020-06-05 godz. 19:47 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 lipca 2020r. Podstawa...

Więcej
2020-05-25

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

Raport bieżący nr 41/2020 Data sporządzenia: 2020-05-25 godz. 21:48 Temat: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020...

Więcej
2020-04-24

Zmiany w Zarządzie Spółki

Raport bieżący nr 40/2020 Data sporządzenia: 2020-04-24 Godz. 16:11 Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy...

Więcej
2020-04-23

Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.04.2020 r.

Raport bieżący nr 39/2020 Data sporządzenia: 2020-04-23 Godz. 16:47 Temat: Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...

Więcej
  • Bieżąca strona: 2
  • Ilość stron: 61
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved