Informacje ze spółki

2021-04-30

Skonsolidowany Raport Roczny 2020

Więcej
2021-04-30

Jednostkowy Raport Roczny 2020

Więcej
2021-04-26

Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym

Raport bieżący nr 18/2021 Data sporządzenia: 2021-04-26 Godz. 21:27 Temat: Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń...

Więcej
2021-04-19

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr 17/2021 Data sporządzenia: 2021-04-19 godz. 20:12 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 czerwca 2021...

Więcej
2021-04-12

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok

Raport bieżący nr 16/2021 Data sporządzenia: 2021-04-12 godz. 17:01 Temat: Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020...

Więcej
2021-03-11

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 15/2021 Data sporządzenia: 2021-03-11 Godz. 12:27 Temat: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2...

Więcej
2021-02-26

Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr 14/2021 Data sporządzenia: 2021-02-26 Godz. 16:30 Temat: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na...

Więcej
2021-02-26

Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1

Raport bieżący nr 13/2021 Data sporządzenia: 2021-02-26 godz. 13:05 Temat: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia...

Więcej
2021-02-26

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 12/2021 Data sporządzenia: 2021-02-26 godz. 13:03 Temat: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy...

Więcej
2021-02-26

Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag o nabyciu akcji Spółki

Raport bieżący nr 11/2021 Data sporządzenia: 2021-02-26 Godz 13:01 Temat: Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen...

Więcej
  • Bieżąca strona: 1
  • Ilość stron: 65
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved