Informacje ze spółki

2017-02-07

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku

Raport bieżący nr: 8/2017 Data sporządzenia: 2017-02-07 godz. 18:01 Temat: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości...

Więcej
2017-02-07

Likwidacja przedstawicielstwa Spółki w Moskwie

Raport bieżący nr: 7/2017 Data sporządzenia: 2017-02-07 godz. 17:43 Temat: Likwidacja przedstawicielstwa Spółki w Moskwie Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1...

Więcej
2017-02-07

Szacunkowe zadłużenie brutto Grupy Kapitałowej Polnord na 31.12.2016 r.

Raport bieżący nr: 6/2017 Data sporządzenia: 2017-02-07 godz. 17:23 Temat: Szacunkowe zadłużenie brutto Grupy Kapitałowej Polnord na 31.12.2016 r. Podstawa...

Więcej
2017-02-06

Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS7

Raport bieżący nr: 5/2017 Data sporządzenia: 2017-02-06 godz. 18:08 Temat: Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS7 Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR -...

Więcej
2017-01-31

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Raport bieżący nr 4/2017 Data sporządzenia: 2017-01-31 godz. 15:44 Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1...

Więcej
2017-01-25

Otrzymanie przez Spółkę protokołu kontroli w ramach kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

Raport bieżący nr 3/2017 Data sporządzenia: 2017-01-25 godz. 18:58 Temat: Otrzymanie przez Spółkę protokołu kontroli w ramach kontroli podatkowej prowadzonej...

Więcej
2017-01-20

Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Raport bieżący nr 2/2017 Data sporządzenia: 2017-01-20 godz. 17:46 Temat: Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Podstawa...

Więcej
2017-01-05

Informacja o sprzedaży lokali w 2016 r.

Raport bieżący nr 1/2017 Data sporządzenia: 2017-01-05 godz. 17:32 Temat: Informacja o sprzedaży lokali w 2016 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -...

Więcej
2016-12-30

Przydział Obligacji serii NS6

Raport bieżący nr: 57/2016 Data sporządzenia: 2016-12-30 godz. 11:23 Temat: Przydział Obligacji serii NS6 Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje...

Więcej
2016-12-23

Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji

Raport bieżący nr 56/2016 Data sporządzenia: 2016-12-23 Godz. 19:56 Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji Podstawa prawna:...

Więcej
 • Bieżąca strona: 1
 • Ilość stron: 35
 • Value COMMUNICATION Sp. z o. o.
 • Relacje inwestorskie
 • Ewa Kumorek-Fedor
 • tel. 605 110 832
 • ewa.fedor@valuecom.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35/37
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved