Informacje ze spółki

2021-01-15

Informacja udzielona akcjonariuszom poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH

Raport bieżący nr 3/2021 Data sporządzenia: 2021-01-15 Godz. 18:20 Temat: Informacja udzielona akcjonariuszom poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na...

Więcej
2021-01-08

Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08.01.2021 r.

Raport bieżący nr 2/2021 Data sporządzenia: 2021-01-08 Godz. 15:24 Temat: Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...

Więcej
2021-01-08

Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 08.01.2021 r.

Raport bieżący nr 1/2021 Data sporządzenia: 2021-01-08 Godz. 15:19 Temat: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu...

Więcej
2020-12-29

Podpisanie dokumentów dotyczących zmiany warunków Obligacji serii D

Raport bieżący nr 73/2020 Data sporządzenia: 2020-12-29 godz. 17:45 Temat: Podpisanie dokumentów dotyczących zmiany warunków Obligacji serii D. Podstawa prawna:...

Więcej
2020-12-16

Stanowisko Zarządu Polnord SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 1 grudnia 2020 r. przez Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Raport bieżący nr 72/2020 Data sporządzenia: 2020-12-16 Godz. 20:52 Temat: Stanowisko Zarządu Polnord SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji...

Więcej
2020-12-15

Niespełnienie się warunków wejścia w życie umowy dot. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku

Raport bieżący nr: 71/2020 Data sporządzenia: 2020-12-15 godz. 13:16 Temat: Niespełnienie się warunków wejścia w życie umowy dot. nabycia prawa użytkowania...

Więcej
2020-12-04

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 08.01.2021 r.

Raport bieżący nr 70/2020 Data sporządzenia: 2020-12-04 godz. 15:31 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 08.01.2021 r. Podstawa...

Więcej
2020-12-01

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Raport bieżący nr: 69/2020 Data sporządzenia: 2020-12-01 godz. 19:47 Temat: Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Podstawa prawna:...

Więcej
2020-11-30

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSR 3/2020

Więcej
2020-11-26

Oddalenie apelacji Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę ( aktualizacja informacji).

Raport bieżący nr: 68/2020 Data sporządzenia: 2020-11-26 godz. 14:11 Temat: Oddalenie apelacji Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A....

Więcej
  • Bieżąca strona: 1
  • Ilość stron: 63
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved