Informacje ze spółki

2018-05-25

Zawarcie przedwstępnych umów nabycia nieruchomości położonych w Warszawie

Raport bieżący nr: 19/2018 Data sporządzenia: 2018-05-25 godz. 23:51 Temat: Zawarcie przedwstępnych umów nabycia nieruchomości położonych...

Więcej
2018-05-25

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 18/2018 Data sporządzenia: 2018-05-25 godz. 18:58 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r. Podstawa...

Więcej
2018-05-25

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 25.05.2018

Raport bieżący nr 17/2018 Data sporządzenia: 2018-05-25 Godz. 18:26 Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu...

Więcej
2018-05-25

Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 25.05.2018r.

Raport bieżący nr 16/2018 Data sporządzenia: 2018-05-25 Godz. 18:20 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące...

Więcej
2018-04-27

RAPORT ROCZNY 2017

Więcej
2018-04-27

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2017

Więcej
2018-04-23

Przeszacowanie wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr: 15/2018 Data sporządzenia: 2018-04-23 godz. 20:03 Temat: Przeszacowanie wartości aktywów finansowych Emitenta. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1...

Więcej
2018-04-18

Przeszacowanie wartości nieruchomości posiadanych przez Emitenta i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów z tytułu spodziewanego przyszłego odszkodowania od Miasta Stołecznego Warszawy

Raport bieżący nr: 14/2018 Data sporządzenia: 2018-04-18 godz. 18:18 Temat: Przeszacowanie wartości nieruchomości posiadanych przez Emitenta i spółki...

Więcej
2018-04-11

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 maja 2018 r.

Raport bieżący nr 13/2018 Data sporządzenia: 2018-04-11 godz. 21:19 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 maja 2018 r. Podstawa...

Więcej
2018-04-10

korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 12/2018 (Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018)

Raport bieżący nr 12/2018/K Data sporządzenia: 2018-04-10 godz. Temat: korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 12/2018 (Informacja...

Więcej
  • Bieżąca strona: 1
  • Ilość stron: 43
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved