Informacje ze spółki

2017-04-27

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr: 22/2017 Data sporządzenia: 2017-04-27 godz. 21:52 Temat: Wybór biegłego rewidenta Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie...

Więcej
2017-04-27

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Raport bieżący nr 21/2017 Data sporządzenia: 2017-04-27 godz. 21:50 Temat: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2...

Więcej
2017-04-26

Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o zapłatę kary umownej w wysokości 10 mln zł

Raport bieżący nr 20/2017 Data sporządzenia: 2017-04-26 godz. 8:34 Temat: korzystny dla Spółki wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o zapłatę kary umownej...

Więcej
2017-04-24

Rejestracja obligacji serii NS7 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA

Raport bieżący nr 19/2017 Data sporządzenia: 2017-04-24 godz. 17:52 Temat: Rejestracja obligacji serii NS7 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych...

Więcej
2017-04-24

Przydział Obligacji serii NS8

Raport bieżący nr 18/2017 Data sporządzenia: 2017-04-24 godz. 12:24 Temat: Przydział Obligacji serii NS8 Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje...

Więcej
2017-04-05

Informacja o sprzedanych lokalach w I kwartale 2017 r.

Raport bieżący nr 17/2017 Data sporządzenia: 2017-04-05 godz. 06:08 Temat: Informacja o sprzedanych lokalach w I kwartale 2017 r. Podstawa prawna: Art....

Więcej
2017-04-03

Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS8

Raport bieżący nr: 16/2017 Data sporządzenia: 2017-04-03 godz. 19:46 Temat: Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS8 Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR -...

Więcej
2017-03-31

aktualizacja informacji – kontrola podatkowa prowadzona przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku

Raport bieżący nr 15/2017 Data sporządzenia: 2017-03-31 godz. 20:23 Temat: aktualizacja informacji kontrola podatkowa prowadzona przez Naczelnika Pomorskiego...

Więcej
2017-03-21

Raport roczny za 2016

Więcej
2017-03-21

Skonsolidowany raport roczny za 2016

Więcej
 • Bieżąca strona: 1
 • Ilość stron: 37
 • Value COMMUNICATION Sp. z o. o.
 • Relacje inwestorskie
 • Ewa Kumorek-Fedor
 • tel. 605 110 832
 • ewa.fedor@valuecom.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35/37
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved