Informacje ze spółki

2019-09-13

Ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4

Raport bieżący nr 38/2019 Data sporządzenia: 2019-09-13 godz. 17:28 Temat: Ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4. Podstawa...

Więcej
2019-09-03

Sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polnord w 2018 r.

Zarząd POLNORD SA (Spółka) informuje, iż w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Polnord w 2018 r. (Sprawozdanie)...

Więcej
2019-08-21

Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 36/2019 Data sporządzenia: 2019-08-21 Godz. 22:08 Temat: Powołanie nowego Członka Zarządu Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy...

Więcej
2019-08-20

Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4

Raport bieżący nr 35/2019 Data sporządzenia: 2019-08-20 godz. 13:02 Temat: Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii...

Więcej
2019-07-12

Korekta raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 10.07.2019 r. - Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w II kwartale 2019 r.

Raport bieżący nr 34/2019/K Data sporządzenia: 2019-07-12 godz. 11:52 Podstawa prawna - Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące...

Więcej
2019-07-10

Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w II kwartale 2019 r.

Raport bieżący nr 34/2019 Data sporządzenia: 2019-07-10 godz.11:38 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Temat: Informacja o sprzedaży...

Więcej
2019-07-01

Zawarcie przez spółki zależne Emitenta umowy sprzedaży dwóch nieruchomości, zabudowanych budynkami biurowymi, położonych w Warszawie przy ul. Branickiego

Raport bieżący nr 33/2019 Data sporządzenia: 2019-07-01 godz. 22:58 Temat: Zawarcie przez spółki zależne Emitenta umowy sprzedaży dwóch nieruchomości,...

Więcej
2019-06-21

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.06.2019 r.

Raport bieżący nr 32/2019 Data sporządzenia: 2019-06-21 Godz. 18:50 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym...

Więcej
2019-06-21

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA w dniu 21 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 31/2019 Data sporządzenia: 2019-06-21 Godz. 18:46 Temat: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA...

Więcej
2019-06-21

Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Raport bieżący nr 30/2019 Data sporządzenia: 2019-06-21 Godz. 16:48 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt...

Więcej
 • Bieżąca strona: 1
 • Ilość stron: 52
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved