Informacje ze spółki

2017-10-04

Informacja o sprzedanych lokalach w III kwartale 2017r.

Raport bieżący nr 40/2017 Data sporządzenia: 2017-10-04 godz. 8:13 Temat: Informacja o sprzedanych lokalach w III kwartale 2017r. Podstawa prawna: Art....

Więcej
2017-09-29

Przydział Obligacji serii NS10

Raport bieżący nr 39/2017 Data sporządzenia: 2017-09-29 godz. 14:40 Temat: Przydział Obligacji serii NS10 Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje...

Więcej
2017-09-20

Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS10

Raport bieżący nr: 38/2017 Data sporządzenia: 2017-09-20 godz. 11:52 Temat: Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS10 Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR -...

Więcej
2017-09-06

Zawarcie przez spółkę powiązaną przedwstępnych umów nabycia nieruchomości we Wrocławiu

Raport bieżący nr: 37/2017 Data sporządzenia: 2017-09-06 godz. 17:18 Temat: Zawarcie przez spółkę powiązaną przedwstępnych umów nabycia nieruchomości we...

Więcej
2017-09-04

Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy na generalne wykonawstwo

Raport bieżący nr: 36/2017 Data sporządzenia: 2017-09-04 godz. 17:19 Temat: Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy na generalne wykonawstwo Podstawa...

Więcej
2017-08-31

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017

Więcej
2017-08-24

Zmiana siedziby i adresu Spółki

Raport bieżący nr 35/2017 Data sporządzenia: 2017-08-24 godz. 16:26 Temat: Zmiana siedziby i adresu Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt. 2 Ustawy...

Więcej
2017-07-07

Informacja o sprzedanych lokalach w I półroczu 2017r.

Raport bieżący nr 34/2017 Data sporządzenia: 2017-07-07 godz. 8:31 Temat: Informacja o sprzedanych lokalach w I półroczu 2017r. Podstawa prawna: Art....

Więcej
2017-07-05

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku (aktualizacja informacji)

Raport bieżący nr: 33/2017 Data sporządzenia: 2017-07-05 godz. 17:16 Temat: nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku...

Więcej
2017-06-29

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29.06.2017

Raport bieżący nr 32/2017 Data sporządzenia: 2017-06-29 Godz. 20:36 Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu...

Więcej
 • Bieżąca strona: 1
 • Ilość stron: 39
 • Relacje inwestorskie
 • Marzena Mrozik
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • Marzena.Mrozik@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved