Informacje ze spółki

2019-07-12

Korekta raportu bieżącego nr 34/2019 z dnia 10.07.2019 r. - Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w II kwartale 2019 r.

Raport bieżący nr 34/2019/K Data sporządzenia: 2019-07-12 godz. 11:52 Podstawa prawna - Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące...

Więcej
2019-07-10

Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w II kwartale 2019 r.

Raport bieżący nr 34/2019 Data sporządzenia: 2019-07-10 godz.11:38 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Temat: Informacja o sprzedaży...

Więcej
2019-07-01

Zawarcie przez spółki zależne Emitenta umowy sprzedaży dwóch nieruchomości, zabudowanych budynkami biurowymi, położonych w Warszawie przy ul. Branickiego

Raport bieżący nr 33/2019 Data sporządzenia: 2019-07-01 godz. 22:58 Temat: Zawarcie przez spółki zależne Emitenta umowy sprzedaży dwóch nieruchomości,...

Więcej
2019-06-21

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.06.2019 r.

Raport bieżący nr 32/2019 Data sporządzenia: 2019-06-21 Godz. 18:50 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym...

Więcej
2019-06-21

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA w dniu 21 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 31/2019 Data sporządzenia: 2019-06-21 Godz. 18:46 Temat: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA...

Więcej
2019-06-21

Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Raport bieżący nr 30/2019 Data sporządzenia: 2019-06-21 Godz. 16:48 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt...

Więcej
2019-06-19

Korekta raportu rocznego Polnord S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r.

Raport bieżący nr 29/2019 Data sporządzenia: 2019-06-19 Godz. 14:02 Temat: korekta raportu rocznego Polnord S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu...

Więcej
2019-06-04

Treść dokumentu, który ma być przedmiotem obrad ZWZ Polnord SA

Raport bieżący nr 28/2019 Data sporządzenia: 2019-06-04 godz.14:42 Temat: Treść dokumentu, który ma być przedmiotem obrad ZWZ Polnord SA. Podstawa prawna: Art....

Więcej
2019-05-30

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 1/2019

Więcej
2019-05-23

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 27/2019 Data sporządzenia: 2019-05-23 godz. 19:07 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 r. Podstawa...

Więcej
 • Bieżąca strona: 1
 • Ilość stron: 52
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved