Informacje ze spółki

2017-06-13

Rejestracja Obligacji serii NS8 i NS9 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Raport bieżący nr 28/2017 Data sporządzenia: 2017-06-13 godz. 11:54 Temat: Rejestracja Obligacji serii NS8 i NS9 w Krajowym Depozycie Papierów...

Więcej
2017-06-02

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2017-06-29

Raport bieżący nr 27/2017 Data sporządzenia: 2017-06-02 godz. 22:32 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2017 r. Podstawa...

Więcej
2017-05-31

Zawarcie warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku

Raport bieżący nr: 26/2017 Data sporządzenia: 2017-05-31 godz. 17:30 Temat: Zawarcie warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości...

Więcej
2017-05-22

Przydział Obligacji serii NS9

Raport bieżący nr 25/2017 Data sporządzenia: 2017-05-22 godz. 18:42 Temat: Przydział Obligacji serii NS9 Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje...

Więcej
2017-05-18

Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS9

Raport bieżący nr: 24/2017 Data sporządzenia: 2017-05-18 godz. 14:07 Temat: Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS9 Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR -...

Więcej
2017-05-16

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr 1/2017

Raport Kwartalny

Więcej
2017-05-09

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 23/2017 Data sporządzenia: 2017-05-09 godz. 20:10 Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy...

Więcej
2017-04-27

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr: 22/2017 Data sporządzenia: 2017-04-27 godz. 21:52 Temat: Wybór biegłego rewidenta Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie...

Więcej
2017-04-27

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Raport bieżący nr 21/2017 Data sporządzenia: 2017-04-27 godz. 21:50 Temat: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2...

Więcej
2017-04-26

Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o zapłatę kary umownej w wysokości 10 mln zł

Raport bieżący nr 20/2017 Data sporządzenia: 2017-04-26 godz. 8:34 Temat: korzystny dla Spółki wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o zapłatę kary umownej...

Więcej
 • Bieżąca strona: 1
 • Ilość stron: 37
 • Relacje inwestorskie
 • Marzena Mrozik
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • Marzena.Mrozik@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35/37
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved