Informacje ze spółki

2019-05-23

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 r.

Raport bieżący nr 27/2019 Data sporządzenia: 2019-05-23 godz. 19:07 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 r. Podstawa...

Więcej
2019-05-10

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (uzupełnienie)

Raport bieżący nr 26/2019 Data sporządzenia: 2019-05-10 Godz. 20:11 Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (uzupełnienie). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1...

Więcej
2019-05-09

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.05.2019 r.

Raport bieżący nr 25/2019 Data sporządzenia: 2019-05-09 Godz. 19:31 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

Więcej
2019-05-09

Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 09.05.2019 r.

Raport bieżący nr 24/2019 Data sporządzenia: 2019-05-09 Godz. 19:27 Temat: Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie...

Więcej
2019-05-09

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 23/2019 Data sporządzenia: 2019-05-09 Godz. 17:43 Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy...

Więcej
2019-04-29

RAPORT ROCZNY 2018

Więcej
2019-04-29

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2018

Więcej
2019-04-11

Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w I kwartale 2019 r.

Raport bieżący nr 22/2019 Data sporządzenia: 2019-04-11 godz. 10:09 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Temat: Informacja o sprzedaży i...

Więcej
2019-03-31

Informacja o odpisie aktualizacyjnym na należności

Raport bieżący nr 21/2019 Data sporządzenia: 2019-03-31 godz. 22:28 Temat: Informacja o odpisie aktualizacyjnym na należności. Podstawa prawna: Art. 17 ust....

Więcej
2019-03-21

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2019 r.

Raport bieżący nr 20/2019 Data sporządzenia: 2019-03-21 godz. 15:58 Temat: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień...

Więcej
 • Bieżąca strona: 1
 • Ilość stron: 51
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved