Informacje ze spółki

2018-09-07

Przekroczenie przez Hanapeta Holdings Co Limited progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 39/2018 Data sporządzenia: 2018-09-07 godz. 18:40 Temat: Przekroczenie przez Hanapeta Holdings Co Limited progu 10% w ogólnej liczbie głosów...

Więcej
2018-09-07

Zmniejszenie przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Raport bieżący nr 38/2018 Data sporządzenia: 2018-09-07 godz. 18:33 Temat: Zmniejszenie przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny udziału w kapitale zakładowym...

Więcej
2018-08-27

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2018 r.

Raport bieżący nr 37/2018 Data sporządzenia: 2018-08-27 godz. 17:11 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2018...

Więcej
2018-08-24

Korzystny dla Spółki wyrok w sprawie o zapłatę kary umownej w wysokości 10 mln zł (aktualizacja informacji)

Raport bieżący nr 36/2018 Data sporządzenia: 2018-08-24 godz. 13:03 Temat: Korzystny dla Spółki wyrok w sprawie o zapłatę kary umownej w wysokości...

Więcej
2018-08-21

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 11.09.2018 r.

Raport bieżący nr 35/2018 Data sporządzenia: 2018-08-21 godz. 19:21 Temat: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień...

Więcej
2018-08-17

Zmiany w Zarządzie Spółki

Raport bieżący nr 34/2018 Data sporządzenia: 2018-08-17 godz. 22:32 Temat: Zmiany w Zarządzie Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy...

Więcej
2018-08-17

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 33/2018 Data sporządzenia: 2018-08-17 Godz. 12:15 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące...

Więcej
2018-08-14

Rejestracja obligacji serii MB3 w KDPW

Raport bieżący nr 32/2018 Data sporządzenia: 2018-08-14 godz. 15:39 Temat: Rejestracja obligacji serii MB3 w KDPW Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2...

Więcej
2018-08-14

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 września 2018 r.

Raport bieżący nr 31/2018 Data sporządzenia: 2018-08-14 godz. 12:05 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 września 2018...

Więcej
2018-07-27

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 30/2018 Data sporządzenia: 2018-07-27 godz. 17:09 Temat: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy...

Więcej
 • Bieżąca strona: 1
 • Ilość stron: 45
 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved