Informacje ze spółki

2019-03-21

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2019 r.

Raport bieżący nr 20/2019 Data sporządzenia: 2019-03-21 godz. 15:58 Temat: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień...

Więcej
2019-03-18

Oddalenie w całości powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę ( aktualizacja informacji)

Raport bieżący nr: 19/2018 Data sporządzenia: 2019-03-18 godz. 21:44 Temat: Oddalenie w całości powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz...

Więcej
2019-03-18

Nie ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4 (aktualizacja informacji)

Raport bieżący nr 18/2019 Data sporządzenia: 2019-03-18 godz. 17:23 Temat: Nie ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4...

Więcej
2019-03-11

Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4 (aktualizacja informacji)

Raport bieżący nr 17/2019 Data sporządzenia: 2019-03-11 godz. 15:21 Temat: Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4...

Więcej
2019-03-05

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2019 r.

Raport bieżący nr 16/2019 Data sporządzenia: 2019-03-05 godz. 17:15 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2019 r. Podstawa...

Więcej
2019-03-04

Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 15/2019 Data sporządzenia: 2019-03-04 godz. 16:58 Temat: Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2...

Więcej
2019-02-18

Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4

Raport bieżący nr 14/2019 Data sporządzenia: 2019-02-18 godz. 16:36 Temat: Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii...

Więcej
2019-01-30

Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej - zmiana terminu posiedzenia

Raport bieżący nr 13/2019 Data sporządzenia: 2019-01-30 godz. 18:03 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Temat: Aktualizacja...

Więcej
2019-01-23

Informacja o wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 12/2019 Data sporządzenia: 2019-01-23 godz.15:04 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Temat: Informacja o wniosku...

Więcej
2019-01-21

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.01.2019 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Raport bieżący nr 11/2019 Data sporządzenia: 2019-01-21 Godz. 18:38 Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym...

Więcej
 • Bieżąca strona: 1
 • Ilość stron: 50
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved