Informacje ze spółki

2020-07-24

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący nr 59/2020 Data sporządzenia: 2020-07-24 Godz. 19:49 Temat: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Podstawa prawna: Inne...

Więcej
2020-07-16

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSR 1/2020

Więcej
2020-07-13

Informacja o sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w I półroczu 2020 r.

Raport bieżący nr 58/2020 Data sporządzenia: 2020-07-13 Godz. 14:36 Temat: Informacja o sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA...

Więcej
2020-07-13

Pismo KPMG dot. wypowiedzenia umowy o badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 57/2020 Data sporządzenia: 2020-07-13 Godz. 11:48 Temat: Pismo KPMG dot. wypowiedzenia umowy o badanie oraz przegląd sprawozdań...

Więcej
2020-07-10

Kolejna decyzja dotycząca odszkodowania drogowego w Wilanowie

Raport bieżący nr 56/2020 Data sporządzenia: 2020-07-10 Godz. 17:52 Temat: Kolejna decyzja dotycząca odszkodowania drogowego w Wilanowie Podstawa prawna: art. 17...

Więcej
2020-07-09

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Raport bieżący nr 55/2020 Data sporządzenia: 2020-07-09 Godz. 14:00 Temat: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Podstawa prawna: Inne...

Więcej
2020-07-07

Decyzje dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie

Raport bieżący nr 54/2020 Data sporządzenia: 2020-07-07 Godz. 17:23 Temat: Decyzje dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie Podstawa prawna: art. 17 ust....

Więcej
2020-07-03

Wypowiedzenie umowy o badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 53/2020 Data sporządzenia: 2020-07-03 Godz. 13:55 Temat: Wypowiedzenie umowy o badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych...

Więcej
2020-07-01

Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 01.07.2020 r.

Raport bieżący nr 52/2020 Data sporządzenia: 2020-07-01 Godz. 18:16 Temat: Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu...

Więcej
2020-07-01

Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 01.07.2020 r.

Raport bieżący nr 51/2020 Data sporządzenia: 2020-07-01 Godz. 18:11 Temat: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu...

Więcej
  • Bieżąca strona: 1
  • Ilość stron: 61
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved