Akcjonariat

Akcjonariusze:

 

Lp Akcjonariusze Liczba akcji/głosów [szt.] Nominalna wartość akcji [zł] %kapitału /głosów
1 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA) 3.687.508 7.375.016 11,28%
2 Murapol SA 3.227.000 6.454.000 9,87%
3 Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 2.499.850 4.999.700 7,65%
4 Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 2.428.258 4.856.516 7,43%
5 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 2.345.893 4.691.786 7,18%
6 Bank Gospodarstwa Krajowego 2.086.890 4.173.780 6,38%
7 Briarwood Capital Partners LP 1.634.941 3.269.882 5,00%
8 Pozostali akcjonariusze łącznie 14.782.787 29.565.574 45,21%
  Ogółem 32.693.127 65.386.254 100,00 %
         
 • Relacje inwestorskie
 • Marzena Mrozik
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • Marzena.Mrozik@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved