Akcjonariat

Akcjonariusze:

 

Lp Akcjonariusze Liczba akcji/głosów [szt.] Nominalna wartość akcji [zł] %kapitału /głosów
1 Nationale - Nederlanden  Otwarty Fundusz Emerytalny 2.428.258 4.856.516 7,43%
2 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 2.345.893 4.691.786 7,18%
3 Bank Gospodarstwa Krajowego 2.086.890 4.173.780 6,38%
4 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA) 1.818.437 3.636.874 5,56%
5 Briarwood Capital Partners LP 1.634.941 3.269.882 5,00%
6 Pozostali akcjonariusze łącznie 22.378.708 44.757.416 68,45%
         
  Ogółem 32.693.127 65.386.254 100,00%
 • Value COMMUNICATION Sp. z o. o.
 • Relacje inwestorskie
 • Ewa Kumorek-Fedor
 • tel. 605 110 832
 • ewa.fedor@valuecom.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 81-310 Gdynia, ul. Śląska 35/37
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved