Akcjonariat

Akcjonariusze:

 

Lp

Akcjonariusze

Liczba akcji/głosów [szt.]

Nominalna wartość akcji [zł]

%kapitału /głosów

1

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU SA)

3.687.508

7.375.016

11,28%

2

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny

2.499.850

4.999.700

7,65%

3

Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

2.428.258

4.856.516

7,43%

4

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

2.345.893

4.691.786

7,18%

5

Bank Gospodarstwa Krajowego

2.086.890

4.173.780

6,38%

6

Hanapeta Holdings Co Limited

1.799.087

3.598.174

5.50%

7

Briarwood Capital Partners LP

1.634.941

3.269.882

5,00%

8

Pozostali akcjonariusze łącznie

16.210.700

32.421.400

49.58%

 

Ogółem

32.693.127

65.386.254

100,00 %

 

 

 

 

 

 

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved