2019

Znajdź raport

15/2019

Raport bieżący nr 15/2019
Data sporządzenia: 2019-03-04
godz. 16:58
Temat: Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 04.03.2019 r. do Spółki wpłynęły dwie rezygnacje tj. Pana Henry’ego Gabay oraz Pana Dariusza Krawczyka z pełnienia przez nich funkcji Członków Rady Nadzorczej.
Rezygnacje stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-03-04 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-03-04 Marcin Mosz – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: rezygnacja D.Krawczyk rezygnacja H.Gabay
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved