2019

Znajdź raport

52/2019

Raport bieżący nr 52/2019
Data sporządzenia: 2019-11-22
godz. 18:07
Temat: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Polnord”)) informuje, iż w dniu 22.11.2019 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jakuba Kocjana z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z powodów osobistych, ze skutkiem na dzień dzisiejszy.
Pan Jakub Kocjan pozostaje w strukturach grupy Polnord i będzie wspierał Spółkę w charakterze doradcy Zarządu i w rozwoju segmentu wykonawczego.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-11-22 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-11-22 Marcin Mosz – Członek Zarządu

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved