2019

Znajdź raport

52/2019

Raport bieżący nr 52/2019
Data sporządzenia: 2019-11-22
godz. 18:07
Temat: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polnord SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Polnord”)) informuje, iż w dniu 22.11.2019 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Jakuba Kocjana z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z powodów osobistych, ze skutkiem na dzień dzisiejszy.
Pan Jakub Kocjan pozostaje w strukturach grupy Polnord i będzie wspierał Spółkę w charakterze doradcy Zarządu i w rozwoju segmentu wykonawczego.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-11-22 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-11-22 Marcin Mosz – Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved