2020

Znajdź raport

24/2020

Raport bieżący nr 24/2020
Data sporządzenia: 2020-03-17
godz. 18:41
Temat: Rejestracja akcji serii T w KDPW
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż uzyskał informację o wydaniu w dniu 17 marca 2020 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW") oświadczenia nr 230/2020 („Oświadczenie”), w którym KDPW informuje Spółkę o zawarciu umowy o rejestrację w depozycie 64.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2,00 zł każda, pod kodem PL POLND 00266 („Akcje”).
Zgodnie z Oświadczeniem rejestracja Akcji nastąpi w dniu 20.03.2020r.

Podstawa szczegółowa: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-03-17 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2020-03-17 Marcin Mosz – Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved