2021

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2021-04-26 18/2021 Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym
2021-04-19 17/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 czerwca 2021 r.
2021-04-12 16/2021 Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
2021-03-11 15/2021 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
2021-02-26 14/2021 Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
2021-02-26 13/2021 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1
2021-02-26 12/2021 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
2021-02-26 11/2021 Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag o nabyciu akcji Spółki
2021-02-24 10/2021 Unieważnienie istniejących dokumentów akcji Spółki na okaziciela serii A i serii B
2021-02-19 9/2021 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości oraz przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości położonej w Warszawie
2021-01-29 8/2021 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
2021-01-29 7/2021 Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag o nabyciu akcji Spółki
2021-01-28 6/2021 Zawarcie umów nabycia nieruchomości położonych w Warszawie – aktualizacja
2021-01-28 5/2021 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1
2021-01-25 4/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
2021-01-15 3/2021 Informacja udzielona akcjonariuszom poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH
2021-01-08 2/2021 Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 08.01.2021 r.
2021-01-08 1/2021 Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 08.01.2021 r.
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved