2020

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2020-12-29 73/2020 Podpisanie dokumentów dotyczących zmiany warunków Obligacji serii D
2020-12-16 72/2020 Stanowisko Zarządu Polnord SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 1 grudnia 2020 r. przez Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020-12-15 71/2020 Niespełnienie się warunków wejścia w życie umowy dot. nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku
2020-12-04 70/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 08.01.2021 r.
2020-12-01 69/2020 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
2020-11-26 68/2020 Oddalenie apelacji Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę ( aktualizacja informacji).
2020-11-24 67/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku
2020-09-21 66/2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-09-14 65/2020 Ostatnia z decyzji dotycząca odszkodowania drogowego w Wilanowie
2020-09-07 64/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
2020-08-28 63/2020 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
2020-08-26 62/2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-10 61/2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-05 60/2020 Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2020-07-24 59/2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-07-13 58/2020 Informacja o sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w I półroczu 2020 r.
2020-07-13 57/2020 Pismo KPMG dot. wypowiedzenia umowy o badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
2020-07-10 56/2020 Kolejna decyzja dotycząca odszkodowania drogowego w Wilanowie
2020-07-09 55/2020 Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-07-07 54/2020 Decyzje dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie
2020-07-03 53/2020 Wypowiedzenie umowy o badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
2020-07-01 52/2020 Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 01.07.2020 r.
2020-07-01 51/2020 Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 01.07.2020 r.
2020-07-01 50/2020 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2020-07-01 49/2020 Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
2020-07-01 48/2020 Rezygnacja kolejnego Członka Rady Nadzorczej Spółki
2020-07-01 47/2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
2020-07-01 46/2020 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
2020-06-30 45/2020 Informacja o rozpoznaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości nieruchomości
2020-06-29 44/2020 Uzupełnienie dokumentów na ZWZ Spółki na 1 lipca 2020r.
2020-06-15 43/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
2020-06-05 42/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 lipca 2020r.
2020-05-25 41/2020 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
2020-04-24 40/2020 Zmiany w Zarządzie Spółki
2020-04-23 39/2020 Akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23.04.2020 r.
2020-04-23 38/2020 Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.04.2020 r.
2020-04-23 37/2020 Odwołanie dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję
2020-04-21 36/2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
2020-04-20 35/2020 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki zaktualizowanych projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23.04.2020r.
2020-04-16 34/2020 Zawiadomienie akcjonariusza Hanapeta Holdings Co Limited o zbyciu akcji Spółki
2020-04-14 33/2020 Zmiana treści ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.04.2020r.
2020-04-10 32/2020 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w I kwartale 2020 r.
2020-04-09 31/2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
2020-04-09 30/2020 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
2020-04-09 29/2020 Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag o nabyciu akcji Spółki
2020-04-02 28/2020 Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
2020-03-31 27/2020 Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
2020-03-29 26/2020 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
2020-03-27 25/2020 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 02.04.2020r. Zwołanie nowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.04.2020r
2020-03-17 24/2020 Rejestracja akcji serii T w KDPW
2020-03-12 23/2020 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 02.04.2020 r.
2020-03-06 22/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 02.04.2020 r.
2020-03-02 21/2020 Stanowisko Zarządu Polnord SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 14 lutego 2020 r. przez Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2020-02-20 20/2020 Otrzymanie zawiadomienia o powstaniu stosunku dominacji
2020-02-19 19/2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2020-02-14 18/2020 Zawiadomienie akcjonariusza Bank Gospodarstwa Krajowego o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki
2020-02-14 17/2020 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
2020-02-13 16/2020 Zawiadomienie akcjonariusza Hanapeta Holdings Co Ltd. o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki
2020-02-12 15/2020 Zawiadomienie akcjonariusza PKO BP o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki
2020-02-12 14/2020 Zawiadomienie akcjonariusza Nationale- Nederlanden o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki
2020-02-11 13/2020 Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki
2020-02-10 12/2020 Zawiadomienie akcjonariusza CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag o nabyciu akcji Spółki
2020-02-10 11/2020 Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji Spółki
2020-02-10 10/2020 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
2020-01-30 9/2020 Zawiadomienie akcjonariusza o nabyciu akcji Spółki
2020-01-29 8/2020 Zwrot przez Sąd pozwu złożonego przez Ashbridge Commercial LTD
2020-01-29 7/2020 Oddalenie przez Sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Spółki złożonego przez Hanapeta Holdings Co. Limited
2020-01-24 6/2020 Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji
2020-01-23 5/2020 Informacja o złożeniu pozwu
2020-01-23 4/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-01-21 3/2020 Informacja o złożeniu pozwu przez akcjonariusza
2020-01-20 2/2020 Informacja o złożeniu pozwu przez akcjonariusza
2020-01-10 1/2020 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w 2019 r
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved