2019

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2019-06-21 32/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.06.2019 r.
2019-06-21 31/2019 Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA w dniu 21 czerwca 2019 r.
2019-06-21 30/2019 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
2019-06-19 29/2019 Korekta raportu rocznego Polnord S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Polnord za 2018 r.
2019-06-04 28/2019 Treść dokumentu, który ma być przedmiotem obrad ZWZ Polnord SA
2019-05-23 27/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2019 r.
2019-05-10 26/2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki (uzupełnienie)
2019-05-09 25/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09.05.2019 r.
2019-05-09 24/2019 Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 09.05.2019 r.
2019-05-09 23/2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2019-04-11 22/2019 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej Polnord SA w I kwartale 2019 r.
2019-03-31 21/2019 Informacja o odpisie aktualizacyjnym na należności
2019-03-21 20/2019 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 09.05.2019 r.
2019-03-18 19/2019 Oddalenie w całości powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę ( aktualizacja informacji)
2019-03-18 18/2019 Nie ziszczenie się warunku przedterminowego wykupu części Obligacji serii NS4 (aktualizacja informacji)
2019-03-11 17/2019 Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4 (aktualizacja informacji)
2019-03-05 16/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2019 r.
2019-03-04 15/2019 Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki
2019-02-18 14/2019 Zawiadomienie o warunkowym przedterminowym wykupie części Obligacji serii NS4
2019-01-30 13/2019 Aktualizacja informacji dotyczącej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej - zmiana terminu posiedzenia
2019-01-23 12/2019 Informacja o wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej
2019-01-21 11/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.01.2019 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%
2019-01-21 10/2019 Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 21.01.2019 r.
2019-01-21 9/2019 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2019-01-18 8/2019 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Spółki
2019-01-17 7/2019 Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożonego przez Hanapeta Holdings Co. Ltd z siedzibą na Cyprze („Akcjonariusz”)
2019-01-15 6/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
2019-01-09 5/2019 Informacja otrzymana od akcjonariusza w kontekście procesu wyboru doradcy biznesowego do przeglądu opcji strategicznych
2019-01-09 4/2019 Informacja o sprzedaży i przekazaniach lokali w 2018 r.
2019-01-02 3/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 02.01.2019 r.
2019-01-02 2/2019 Uchwała podjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po przerwie w dniu 2 stycznia 2019 r.
2019-01-02 1/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved