2018

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2018-05-25 19/2018 Zawarcie przedwstępnych umów nabycia nieruchomości położonych w Warszawie
2018-05-25 18/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r.
2018-05-25 17/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 25.05.2018
2018-05-25 16/2018 Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 25.05.2018r.
2018-04-23 15/2018 Przeszacowanie wartości aktywów finansowych Emitenta
2018-04-18 14/2018 Przeszacowanie wartości nieruchomości posiadanych przez Emitenta i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów z tytułu spodziewanego przyszłego odszkodowania od Miasta Stołecznego Warszawy
2018-04-11 13/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 maja 2018 r.
2018-04-10 12/2018/K korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 12/2018 (Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018)
2018-04-10 12/2018 Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018
2018-04-09 11/2018 Nabycie przez spółkę powiązaną nieruchomości położonych we Wrocławiu (aktualizacja informacji)
2018-03-05 10/2018 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii P
2018-03-02 9/2018 Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umów na generalne wykonawstwo
2018-03-02 8/2018 Odstąpienie przez spółki zależne od Emitenta od umów na generalne wykonawstwo
2018-02-19 7/2018 Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności Polnord
2018-02-02 6/2018/K korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 6/2018 (korzystne dla Polnord wyroki NSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie)
2018-01-31 6/2018 Korzystne dla Polnord wyroki NSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie
2018-01-30 5/2018 Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach Emitenta
2018-01-24 4/2018/K Korekta raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 17.01.2018r (terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku)
2018-01-17 4/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
2018-01-11 3/2018 Nabycie nieruchomości położonej w Warszawie (aktualizacja informacji)
2018-01-09 2/2018 Informacja o sprzedaży lokali w 2017 r.
2018-01-08 1/2018 Doręczenie odpisu pozwu o zapłatę
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved