2018

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2018-12-31 68/2018 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.01.2019 r.
2018-12-19 67/2018 Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej
2018-12-18 66/2018 Zwiększenie przez Hanapeta Holdings Co. Limited udziału w kapitale zakładowym Spółki
2018-12-17 65/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 stycznia 2019 r.
2018-12-17 64/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 17.12.2018r.
2018-12-17 63/2018 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 02.01.2019 r., treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte do czasu zarządzenia przerwy w obradach, sprzeciwy.
2018-12-17 62/2018 Informacja udzielona akcjonariuszowi poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH
2018-12-12 61/2018 Wybór biegłego rewidenta
2018-12-06 59/2018K Korekta raportu bieżącego nr 59/2018 z dnia 04.12.2018 r.
2018-12-04 60/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się w dniu 03.12.2018 r.
2018-12-04 59/2018 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 17.12.2018 r., treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte do czasu zarządzenia przerwy w obradach.
2018-11-21 58/2018 Zwiększenie przez Hanapeta Holdings Co. Limited udziału w kapitale zakładowym Spółki.
2018-11-20 57/2018 Podpisanie przez Emitenta oraz jego spółki zależne listu intencyjnego w sprawie sprzedaży dwóch nieruchomości, zabudowanych budynkami biurowymi, położonych w Warszawie przy ul. Branickiego.
2018-11-15 56/2018 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 03.12.2018 r. w związku z wnioskiem Akcjonariusza dotyczącym umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad
2018-11-14 55/2018 Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umów na generalne wykonawstwo
2018-11-01 54/2018 Zmiana terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19.11.2018 r.
2018-10-31 53/2018 Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do wykonywania obowiązków Członka Zarządu (aktualizacja informacji)
2018-10-31 52/2018 Zwiększenie przez Hanapeta Holdings Co. Limited udziału w kapitale zakładowym Spółki
2018-10-29 51/2018 Informacja udzielona akcjonariuszowi poza Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH
2018-10-22 50/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19.11.2018 r.
2018-10-17 49/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej. Powołanie Zarządu Spółki
2018-10-16 48/2018 Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2018-10-15 47/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się po przerwie w dniu 15.10.2018 r.
2018-10-15 46/2018 Treść uchwały podjętej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po przerwie w dniu 15.10.2018 r.
2018-10-08 45/2018 Informacja o sprzedaży lokali w III kwartale 2018 r.
2018-10-01 44/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w jego części, która odbyła się w dniu 01.10.2018 r
2018-10-01 43/2018 Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 15.10.2018 r. oraz treść uchwał podjętych do czasu zarządzenia przerwy w obradach
2018-10-01 42/2018 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2018-09-26 41/2018 Wstępne wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Polnord za I półrocze 2018 r.
2018-09-25 40/2018 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dotyczący roszczeń za bezumowne korzystanie przez MPWiK z urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasteczka Wilanów
2018-09-07 39/2018 Przekroczenie przez Hanapeta Holdings Co Limited progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2018-09-07 38/2018 Zmniejszenie przez Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
2018-08-27 37/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2018 r.
2018-08-24 36/2018 Korzystny dla Spółki wyrok w sprawie o zapłatę kary umownej w wysokości 10 mln zł (aktualizacja informacji)
2018-08-21 35/2018 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 11.09.2018 r.
2018-08-17 34/2018 Zmiany w Zarządzie Spółki
2018-08-17 33/2018 Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki
2018-08-14 32/2018 Rejestracja obligacji serii MB3 w KDPW
2018-08-14 31/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 11 września 2018 r.
2018-07-27 30/2018 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
2018-07-10 29/2018 Informacja o sprzedaży lokali w I półroczu 2018r.
2018-07-06 28/2018 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 KSH
2018-06-27 27/2018 Przekroczenie progu 5% przez Hanapeta Holdings Co Limited w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2018-06-26 26/2018 aktualizacja informacji - Zbycie przez Murapol SA całego pakietu akcji Spółki
2018-06-22 25/2018 Zbycie przez Murapol SA całego pakietu akcji Spółki
2018-06-22 24/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZAkcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 22.06.2018
2018-06-22 23/2018 Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 22.06.2018r
2018-06-22 22/2018 Przydział Obligacji serii MB3
2018-06-19 21/2018 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii MB3
2018-05-29 20/2018 Umorzenie dochodzenia w oparciu o zawiadomienie złożone przez Spółkę (aktualizacja informacji)
2018-05-25 19/2018 Zawarcie przedwstępnych umów nabycia nieruchomości położonych w Warszawie
2018-05-25 18/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r.
2018-05-25 17/2018 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 25.05.2018
2018-05-25 16/2018 Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 25.05.2018r.
2018-04-23 15/2018 Przeszacowanie wartości aktywów finansowych Emitenta
2018-04-18 14/2018 Przeszacowanie wartości nieruchomości posiadanych przez Emitenta i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zwiększenie przychodów z tytułu spodziewanego przyszłego odszkodowania od Miasta Stołecznego Warszawy
2018-04-11 13/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 maja 2018 r.
2018-04-10 12/2018/K korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 12/2018 (Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018)
2018-04-10 12/2018 Informacja o sprzedaży lokali w I kwartale 2018
2018-04-09 11/2018 Nabycie przez spółkę powiązaną nieruchomości położonych we Wrocławiu (aktualizacja informacji)
2018-03-05 10/2018 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii P
2018-03-02 9/2018 Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umów na generalne wykonawstwo
2018-03-02 8/2018 Odstąpienie przez spółki zależne od Emitenta od umów na generalne wykonawstwo
2018-02-19 7/2018 Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój działalności Polnord
2018-02-02 6/2018/K korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 6/2018 (korzystne dla Polnord wyroki NSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie)
2018-01-31 6/2018 Korzystne dla Polnord wyroki NSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie
2018-01-30 5/2018 Ustanowienie zabezpieczeń na aktywach Emitenta
2018-01-24 4/2018/K Korekta raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 17.01.2018r (terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku)
2018-01-17 4/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
2018-01-11 3/2018 Nabycie nieruchomości położonej w Warszawie (aktualizacja informacji)
2018-01-09 2/2018 Informacja o sprzedaży lokali w 2017 r.
2018-01-08 1/2018 Doręczenie odpisu pozwu o zapłatę
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved