2017

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2017-12-29 57/2017 Aktualizacja informacji - przekroczenie progu 5% przez Murapol SA w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2017-12-22 56/2017 Przekroczenie progu 5% przez Murapol SA w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2017-12-01 55/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 30.11.2017
2017-12-01 54/2017 Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.11.2017 r., sprzeciwy do uchwał NWZ
2017-11-30 53/2017 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2017-11-29 52/2017 Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości położonej w Warszawie
2017-11-29 51/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-11-29 50/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ.
2017-11-28 49/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-11-28 48/2017 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku
2017-11-28 47/2017 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ.
2017-11-27 46/2017 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
2017-11-21 45/2017 Rejestracja Obligacji serii NS10 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2017-11-20 44/2017 nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku (aktualizacja informacji)
2017-10-31 43/2017 Zawarcie warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku
2017-10-25 42/2017 Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek akcjonariusza
2017-10-23 41/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.11.2017 r.
2017-10-04 40/2017 Informacja o sprzedanych lokalach w III kwartale 2017r.
2017-09-29 39/2017 Przydział Obligacji serii NS10
2017-09-20 38/2017 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS10
2017-09-06 37/2017 Zawarcie przez spółkę powiązaną przedwstępnych umów nabycia nieruchomości we Wrocławiu
2017-09-04 36/2017 Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy na generalne wykonawstwo
2017-08-24 35/2017 Zmiana siedziby i adresu Spółki
2017-07-07 34/2017 Informacja o sprzedanych lokalach w I półroczu 2017r.
2017-07-05 33/2017 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku (aktualizacja informacji)
2017-06-29 32/2017 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29.06.2017
2017-06-29 31/2017 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
2017-06-29 30/2017 Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29.06.2017 r.
2017-06-29 29/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-06-13 28/2017 Rejestracja Obligacji serii NS8 i NS9 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
2017-06-02 27/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2017-06-29
2017-05-31 26/2017 Zawarcie warunkowej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku
2017-05-22 25/2017 Przydział Obligacji serii NS9
2017-05-18 24/2017 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS9
2017-05-09 23/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2017-04-27 22/2017 Wybór biegłego rewidenta
2017-04-27 21/2017 Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
2017-04-26 20/2017 Korzystny dla Spółki wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o zapłatę kary umownej w wysokości 10 mln zł
2017-04-24 19/2017 Rejestracja obligacji serii NS7 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA
2017-04-24 18/2017 Przydział Obligacji serii NS8
2017-04-05 17/2017 Informacja o sprzedanych lokalach w I kwartale 2017 r.
2017-04-03 16/2017 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS8
2017-03-31 15/2017 aktualizacja informacji – kontrola podatkowa prowadzona przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
2017-03-16 14/2017 Wszczęcie dochodzenia w oparciu o zawiadomienie złożone przez Spółkę
2017-03-13 13/2017 Zawiadomienie akcjonariusza o nabycia akcji Spółki, przekroczenie 10% w kapitale zakładowym Spółki
2017-03-03 12/2017 Zawiadomienie akcjonariusza o nabycia akcji Spółki, przekroczenie 5% w kapitale zakładowym Spółki
2017-03-03 11/2017 Prokuratura wszczyna śledztwo w oparciu o zawiadomienie złożone przez Spółkę
2017-03-02 10/2017 Rejestracja obligacji serii NS4, NS5 oraz NS6 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA
2017-02-27 9/2017 Przydział Obligacji serii NS7
2017-02-07 8/2017 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdańsku
2017-02-07 7/2017 Likwidacja przedstawicielstwa Spółki w Moskwie
2017-02-07 6/2017 Szacunkowe zadłużenie brutto Grupy Kapitałowej Polnord na 31.12.2016 r.
2017-02-06 5/2017 Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii NS7
2017-01-31 4/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku
2017-01-25 3/2017 Otrzymanie przez Spółkę protokołu kontroli w ramach kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
2017-01-20 2/2017 Złożenie przez Spółkę zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
2017-01-05 1/2017 Informacja o sprzedaży lokali w 2016 r.
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved