2015

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2015-12-31 70/2015 Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów przez BZ WBK Asset Management S.A.
2015-12-29 69/2015 Oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki z dniem 29.12.2015 r. złożone przez Pana Piotra Wesołowskiego i Pana Tomasza Sznajdera
2015-12-18 67/2015 Emisja obligacji oraz przedterminowy wykup obligacji Spółki
2015-12-18 68/2015 Nabycie akcji Spółki przez Pana Dariusza Krawczyka
2015-12-14 66/2015 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2015-12-04 65/2015 Ustalenie daty przedterminowego wykupu obligacji oraz nowej emisji obligacji Spółki
2015-11-19 63/2015 Przedterminowy wykup obligacji
2015-11-19 64/2015 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki
2015-11-17 62/2015 Przedterminowy wykup obligacji
2015-11-10 61/2015 Umowy zawarte pomiędzy Grupą Kapitałową Polnord a Korporacją Budowlaną Dom Sp. z o.o. na realizację projektów mieszkaniowych
2015-11-05 60/2015 Zmniejszenie udziału Pioneer Pekao Investment Management S.A. w ogólnej liczbie głosów
2015-10-30 57/2015 Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 30.10.2015 r.
2015-10-30 58/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2015-10-30 59/2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 30.10.2015 r.
2015-10-29 56/2015 Zawarcie umowy z SGB Bank SA o organizację i obsługę emisji obligacji
2015-10-28 55/2015 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
2015-10-26 52/2015 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
2015-10-26 53/2015 Emisja trzeciej transzy warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu opcji menedżerskich
2015-10-26 54/2015 Zgłoszenie przez Akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej
2015-10-22 51/2015 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez BGK
2015-10-21 49/2015 Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów
2015-10-21 50/2015 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-10-20 48/2015 Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów przez PKO BP
2015-10-19 47/2015 Przedterminowy wykup obligacji
2015-10-16 46/2015 Kolejne korzystne dla Polnord wyroki WSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie
2015-10-12 45/2015 Przedterminowa spłata kredytu w Getin Noble Bank S.A.
2015-10-09 44/2015 Korzystne dla Polnord wyroki WSA dotyczące odszkodowań drogowych w Wilanowie
2015-10-02 43/2015 Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w trzech kwartałach 2015 r.
2015-09-25 42/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.10.2015 r.
2015-09-24 41/2015 Zawarcie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A.
2015-09-22 40/2015 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polnord SA
2015-09-15 37/2015 Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów
2015-09-15 38/2015 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-09-15 39/2015 Przekroczenie progu 5% przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w ogólnej liczbie głosów
2015-08-06 36/2015 Zmniejszenie udziału SEB Asset Management S.A. w ogólnej liczbie głosów
2015-08-04 34/2015 Rejestracja połączenia Polnord ze spółkami zależnymi
2015-08-04 35/2015 Zawarcie umowy kredytowej z BOŚ S.A.
2015-07-23 33/2015 Przekroczenie progu 5% przez BZ WBK Asset Management S.A. w ogólnej liczbie głosów
2015-07-10 32/2015 Wprowadzenie obligacji serii M1 do obrotu giełdowego, pierwsze notowanie
2015-07-08 31/2015 Dopuszczenie obligacji serii M1 do obrotu giełdowego
2015-07-03 30/2015 Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii M1
2015-07-02 29/2015 Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I półroczu 2015 r.
2015-07-01 28/2015 Rejestracja obligacji serii M1 w KDPW
2015-06-30 26/2015 Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 30.06.2015 r.
2015-06-30 27/2015 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2015 r.
2015-06-26 25/2015 Wykup obligacji Spółki
2015-06-25 24/2015 Stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia Polnord ze spółkami zależnymi
2015-06-22 23/2015 Podsumowanie oferty obligacji serii M1
2015-06-16 22/2015 Umowy zawarte pomiędzy Grupą Kapitałową Polnord a Korporacją Budowlaną Dom Sp. z o.o. na realizację projektów mieszkaniowych
2015-06-09 21/2015 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Polnord ze spółkami zależnymi
2015-06-01 20/2015 Zatwierdzenie ostatecznych warunków obligacji serii M1 emitowanych w ramach oferty publicznej
2015-05-28 19/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2015r.
2015-05-27 18/2015 Wybór biegłego rewidenta
2015-05-25 16/2015 Nabycie akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu
2015-05-25 17/2015 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Polnord ze spółkami zależnymi, pierwsze zawiadomienie
2015-04-22 15/2015 Przekroczenie progu 5% przez fundusz Briarwood Capital Partners w ogólnej liczbie głosów
2015-04-14 14/2015 Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji
2015-04-02 12/2015 Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Polnord na koniec I kwartału 2015 r.
2015-04-02 13/2015 Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I kwartale 2015 r.
2015-03-19 11/2015 Przedterminowy częściowy wykup obligacji
2015-03-05 10/2015 Przedterminowy wykup obligacji
2015-02-24 9/2015 Wykluczenie obligacji serii H z ASO na Catalyst
2015-02-16 8/2015 Przedterminowy wykup obligacji
2015-02-13 7/2015 Emisja obligacji Spółki
2015-02-04 6/2015 Przedterminowy częściowy wykup obligacji
2015-01-27 4/2015 Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji
2015-01-27 5/2015 Emisja obligacji Spółki
2015-01-20 3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-08 2/2015 Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w 2014 r.
2015-01-07 1/2015 Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Polnord na 31.12.2014 r.
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved