2014

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2014-12-17 45/2014 Odkup części obligacji Spółki
2014-12-11 44/2014 Emisja obligacji Spółki
2014-12-09 43/2014 Emisja drugiej transzy warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu opcji menedżerskich
2014-10-31 42/2014 Zmniejszenie udziału Prokom Investments SA w akcjonariacie Polnord SA
2014-10-01 40/2014 Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Polnord na koniec III kwartału 2014 r.
2014-10-01 41/2014 Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w trzech kwartałach 2014 r.
2014-08-25 39/2014 Istotne zdarzenie związane ze sporem sądowym pomiędzy Polnord i MPWiK
2014-08-20 38/2014 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie
2014-07-21 37/2014 Przedterminowy częściowy wykup obligacji
2014-07-07 36/2014 Zawiadomienie o przedterminowym częściowym wykupie obligacji
2014-07-04 35/2014 Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I półroczu 2014 r.
2014-07-03 34/2014 Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Polnord na koniec I półrocza 2014 r.
2014-06-24 33/2014 Nabycie obligacji Polnord SA przez spółkę zależną
2014-06-12 32/2014 Emisja obligacji Spółki
2014-06-04 31/2014 Oświadczenie Prokom Investments SA w sprawie zamiaru zbycia pakietu akcji Polnord
2014-05-30 30/2014 Zmiana wyboru biegłego rewidenta
2014-05-14 27/2014 Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 14.05.2014 r.
2014-05-14 28/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 14.05.2014 r.
2014-05-14 29/2014 Powołanie osób zarządzających na nową kadencję
2014-04-16 26/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14.05.2014 r.
2014-04-11 24/2014 Zmiana udziału Prokom Investments SA w ogólnej liczbie głosów
2014-04-11 25/2014 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-04-04 23/2014 Informacja o sprzedanych i wydanych lokalach w I kwartale 2014 r.
2014-04-03 21/2014 Zawarcie umowy kredytowej
2014-04-03 22/2014 Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej Polnord na koniec I kwartału 2014 r.
2014-03-20 19/2014 Tekst jednolity Statutu Spółki
2014-03-20 20/2014 Wybór biegłego rewidenta
2014-02-25 18/2014 Zmiana udziału Templeton Emerging Markets Investment Trust w ogólnej liczbie głosów
2014-02-17 17/2014 Odkup obligacji Spółki
2014-02-12 16/2014 Emisja obligacji oraz częściowy wykup obligacji Spółki
2014-02-03 15/2014 Podsumowanie koszów emisji akcji serii R
2014-01-29 12/2014 Uchwała podjęta przez NWZ Spółki w dniu 29.01.2014 r.
2014-01-29 13/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2014-01-29 14/2014 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 29.01.2014 r.
2014-01-28 11/2014 Zmiana udziału Templeton Emerging Markets Investment Trust w ogólnej liczbie głosów
2014-01-24 10/2014 Umowy zawarte pomiędzy Grupą Kapitałową Polnord a Korporacją Budowlaną Dom Sp. z o.o. na realizację projektów mieszkaniowych
2014-01-23 9/2014 Zwiększenie udziału SEB Asset Management S.A. w ogólnej liczbie głosów
2014-01-13 6/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2014-01-13 7/2014 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
2014-01-13 8/2014 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-01-09 5/2014 Istotne obniżenie zadłużenia netto Grupy Kapitałowej Polnord w IV kwartale 2013 r.
2014-01-08 4/2014 Informacja o wydanych lokalach w 2013 roku
2014-01-07 3/2014 Rejestracja akcji serii R w KDPW
2014-01-03 2/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na GPW
2014-01-02 1/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.01.2014 r.
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved