2012

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2012-12-27 53/2012 Podpisanie porozumienia o wypłacie kwot dodatkowych w związku z umowami sprzedaży wierzytelności
2012-12-14 52/2012 Podjecie decyzji o zamiarze połączenia Polnord ze spółkami zależnymi, pierwsze zawiadomienie
2012-11-30 51/2012 Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu
2012-11-27 50/2012 Podpisanie porozumienia w sprawie wspólnego przedsięwzięcia
2012-11-22 49/2012 Zmiana udziału Templeton Asset Management Ltd. w ogólnej liczbie głosów
2012-11-16 48/2012 Rejestracja akcji serii Q w KDPW, liczba akcji w obrocie giełdowym
2012-11-15 47/2012 Zmiana udziału Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów
2012-11-13 46/2012 Zamiana obligacji zamiennych serii D na akcje
2012-11-09 45/2012 Rejestracja akcji serii Q w KDPW, liczba akcji w obrocie giełdowym
2012-11-08 44/2012 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2012-11-06 43/2012 Zamiana obligacji zamiennych serii D na akcje
2012-11-06 42/2012 Emisja obligacji zamiennych
2012-11-06 41/2012 Wykup obligacji zamiennych na akcje
2012-11-06 40/2012 Wycofanie oświadczenia o zamianie obligacji serii A zamiennych na akcje
2012-10-19 39/2012 Zamiana obligacji zamiennych serii A na akcje
2012-10-19 38/2012 Zmiana warunków emisji obligacji zamiennych serii A
2012-10-11 37/2012 Częściowy odkup obligacji zamiennych Spółki
2012-10-09 36/2012 Częściowy odkup obligacji zamiennych Spółki
2012-10-04 35/2012 Informacja o wydanych lokalach w trzech kwartałach 2012 r.
2012-09-27 34/2012 Częściowy odkup obligacji zamiennych Spółki
2012-09-21 33/2012 Nabycie obligacji Polnord SA przez spółkę zależną na realizację nowego projektu
2012-09-20 32/2012 Wydłużenie okresu obowiązywania kredytu inwestycyjnego spółki zależnej
2012-09-05 31/2012 Częściowy odkup obligacji zamiennych Spółki
2012-08-24 30/2012 Częściowy odkup obligacji zamiennych Spółki
2012-08-21 29/2012 Nabycie obligacji Polnord SA przez spółkę zależną
2012-08-15 28/2012 Powołanie osoby zarządzającej
2012-07-29 27/2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki po wznowieniu obrad
2012-07-29 26/2012 Uchwała podjęta przez ZWZ Spółki po wznowieniu obrad
2012-07-27 25/2012 Uszczegółowienie rozliczeń wynikających z umowy sprzedaży wierzytelności
2012-07-26 24/2012 Wpływ środków z tytułu umowy sprzedaży wierzytelności
2012-07-24 23/2012 Wybór biegłego rewidenta
2012-07-18 22/2012 Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności
2012-07-10 21/2012 Częściowy odkup obligacji zamiennych Spółki
2012-07-05 20/2012 Informacja o wydanych lokalach w I półroczu 2012 roku
2012-06-29 19/2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 29.06.2012 r.
2012-06-29 18/2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2012-06-29 17/2012 Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 29.06.2012 r. oraz ogłoszenie przerwy w jego obradach
2012-06-26 16/2012 Podpisanie Listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży kolejnej wierzytelności
2012-06-25 15/2012 Przekroczenie progu 5% przez ING TFI SA w ogólnej liczbie głosów
2012-06-20 14/2012 Wydłużenie okresu obowiązywania limitu zadłużenia w DZ Bank Polska SA
2012-06-13 13/2012 Program emisji obligacji i gwarancja objęcia obligacji przez SGB Bank SA
2012-06-06 12/2012 Wyrok NSA dotyczący odszkodowania za działki pod drogi publiczne
2012-06-05 11/2012 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zabudowy Portu Praskiego w Warszawie
2012-06-03 10/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.06.2012r.
2012-06-03 09/2012 Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotycząca wypłaty dywidendy
2012-06-01 08/2012 Zmiana udziału Templeton Asset Management Ltd. w ogólnej liczbie głosów
2012-05-25 07/2012 Rezygnacja osoby nadzorującej
2012-04-26 06/2012 Pozew przeciwko MPWiK
2012-04-20 05/2012 Informacja o wydanych lokalach w I kwartale 2012 roku
2012-02-07 04/2012 Informacje uzyskane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2012-01-25 03/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
2012-01-25 02/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
2012-01-09 01/2012 Informacja o wydanych lokalach w 2011 roku
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved