2011

Znajdź raport

Data Numer Tytuł
2011-12-07 52/2011 Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez fundusze Allianz
2011-11-18 51/2011 Wniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek zależnych
2011-11-16 50/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez fundusze Allianz
2011-11-07 49/2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 07.11.2011 r.
2011-11-07 48/2011 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2011-11-07 47/2011 Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 07.11.2011 r.
2011-11-04 46/2011 Informacja dotycząca zakończenia negocjacji w sprawie projektu Wyspa Spichrzów
2011-10-17 45/2011 Informacja o wydanych lokalach w trzech kwartałach 2011 r.
2011-10-13 44/2011 Rezygnacja osoby nadzorującej
2011-10-12 43/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 07.11.2011 r
2011-09-23 42/2011 Zmiana udziału Templeton Asset Management Ltd. w ogólnej liczbie głosów
2011-07-28 41/2011 Wybór biegłego rewidenta
2011-07-18 40/2011 Życiorysy powołanych osób zarządzających – uzupełnienie
2011-07-08 39/2011 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2011-07-08 38/2011 Zawiadomienie Prokom Investments SA o transakcjach nabycia i zbycia akcji Spółki
2011-07-07 37/2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki po wznowieniu obrad
2011-07-07 36/2011 Uchwała podjęta przez ZWZ Spółki po wznowieniu obrad o wypłacie dywidendy
2011-07-04 35/2011 Sprzedaż i wydania lokali w I półroczu 2011 r.
2011-07-02 34/2011 Wpływ środków z tytułu umowy sprzedaży wierzytelności
2011-06-30 32/2011 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2011-06-30 33/2011 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2011 r.
2011-06-30 30/2011 Powołanie osób zarządzających na nową kadencję
2011-06-30 31/2011 Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 30.06.2011 r. oraz ogłoszenie przerwy w jego obradach
2011-06-29 29/2011 Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności
2011-06-17 28/2011 Przesunięcie terminu zawarcia umów dotyczących sprzedaży wierzytelności
2011-06-14 27/2011 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej Polnord Łódź I Sp. z o.o.
2011-06-03 25/2011 Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki dotycząca wypłaty dywidendy
2011-06-03 24/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2011-06-03 26/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2011r.
2011-06-01 23/2011 Zmiana udziału Prokom Investments SA wraz z Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów
2011-06-01 22/2011 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2011-06-01 21/2011 Rezygnacja osoby nadzorującej
2011-05-25 20/2011 Rejestracja akcji serii Q w KDPW, liczba akcji w obrocie giełdowym
2011-05-25 19/2011 Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2011-05-17 18/2011 Uzgodnienie warunków transakcji sprzedaży wierzytelności
2011-05-11 17/2011 Zamiana obligacji zamiennych na akcje
2011-05-09 16/2011 Emisja obligacji zamiennych
2011-04-27 15/2011 Informacja o liczbie akcji w obrocie giełdowym
2011-04-21 14/2011 Nabycie akcji Spółki przez podmiot kontrolowany przez Prezesa Zarządu
2011-04-13 13/2011 Informacja o liczbie akcji w obrocie giełdowym
2011-04-08 12/2011 Informacja o liczbie akcji w obrocie giełdowym
2011-04-05 11/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2011-03-18 10/2011 Udzielenie poręczenia Spółce Celowej przez Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.
2011-03-07 9/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2011-02-09 8/2011 Informacja o liczbie akcji w obrocie giełdowym
2011-01-31 7/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
2011-01-31 6/2011 Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku
2011-01-28 5/2011 Informacja o liczbie akcji w obrocie giełdowym
2011-01-27 4/2011 Informacja w przedmiocie uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 21.12.2010 r.przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ustaleniaodszkodowania za drogi publiczne
2011-01-27 3/2011 Informacja o liczbie akcji w obrocie giełdowym
2011-01-25 2/2011 Informacja o liczbie akcji w obrocie giełdowym
2011-01-19 1/2011 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved