Publikacja raportów okresowych

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż w 2021 roku Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:


1) Jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 30.04.2021 r.,
2) Skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 30.04.2021 r.,
3) Skonsolidowane raporty kwartalne za:
a) I kwartał 2021 r. – 29.05.2021 r.,
b) III kwartał 2021 r. – 29.11.2021 r.,
4) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 28.09.2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.
Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved