2016

Znajdź raport

57/2016

Raport bieżący nr: 57/2016
Data sporządzenia: 2016-12-30
godz. 11:23
Temat: Przydział Obligacji serii NS6

Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2016 z dnia 9 grudnia 2016r., informuje, iż w dniu 30 grudnia 2016 r. dokonany został przydział 6.799 sztuk trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii NS6 ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 6.799.000,00 zł.
Spółka informuje, iż emisja Obligacji doszła do skutku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2016-12-30 Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu
2016-12-30 Jerzy Kotkowski - Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • Marzena Mrozik
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • Marzena.Mrozik@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved