2017

Znajdź raport

39/2017

Raport bieżący nr 39/2017
Data sporządzenia: 2017-09-29
godz. 14:40
Temat: Przydział Obligacji serii NS10
Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd POLNORD SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 20 września 2017r., informuje, iż w dniu 29 września 2017r. dokonany został przydział 18.000 sztuk trzyletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii NS10 ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 18.000.000,00 zł. Spółka informuje, iż cała emisja Obligacji doszła do skutku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-09-29 Dariusz Krawczyk - Prezes Zarządu
2017-09-29 Jerzy Kotkowski - Członek Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • Joanna Paczkowska-Tatomir
 • Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i PR
 • tel. +48 22 351 96 05
 • kom: + 48 501 183 266
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved