2018

Znajdź raport

39/2018

Raport bieżący nr 39/2018
Data sporządzenia: 2018-09-07
godz. 18:40
Temat: Przekroczenie przez Hanapeta Holdings Co Limited progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło od Hanapeta Holdings Co Limited z siedzibą na Cyprze („Akcjonariusz”) zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Pełna treść przedmiotowego zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2018-09-07 Marcin Mosz – oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
2018-09-07 Piotr Woźniak – oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Zawiadomienie
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved