2019

Znajdź raport

1/2019

Raport bieżący nr 1/2019
Data sporządzenia: 2019-01-02
godz. 17:05
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.

POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 02.01.2019 r. XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) powołało do Rady Nadzorczej obecnej kadencji Pana Artura Pustelnika, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Pan Artur Pustelnik złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Pustelnik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Życiorys powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki został przedstawiony w załączniku.

Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-01-02 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2019-01-02 Agnieszka Bernabiuk –Perkowska – Prokurent

ZAŁĄCZNIKI: Artur Pustelnik
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved