2020

Znajdź raport

20/2020

Raport bieżący nr 20/2020
Data sporządzenia: 2020-02-20
Godz. 13:20
Temat: Otrzymanie zawiadomienia o powstaniu stosunku dominacji.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie od CORDIA International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag („Cordia”) sporządzone zgodnie z art. 6§1 Kodeks spółek handlowych o powstaniu stosunku dominacji Cordia wobec Spółki.
Stosunek dominacji powstał w dniu 10 lutego 2020 r. w związku z rejestracją przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T i objęcia przez Cordia 63.668.800 akcji serii T Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-02-20 Marcin Gomoła – Prezes Zarządu
2020-02-20 Agnieszka Bernabiuk – Perkowska – Prokurent

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 887 270 581 
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved