2021

Znajdź raport

21/2021

Raport bieżący nr 21/2021
Data sporządzenia: 2021-06-01
godz. 14:35
Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 30.06.2021 r., treść uchwał podjętych.

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 01.06.2021r. („NWZ”), postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 30.06.2021 r. do godziny 12.00. Wznowione obrady NWZ odbywać się będą w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.
Jednocześnie w załączniku do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ.
Uchwały w załączeniu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 5, 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-06-01 Michał Melaniuk – Prezes Zarządu
2021-06-01 Péter Bódis – Członek Zarządu
2021-06-01 Marcin Gomoła – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: uchwały NWZ 1.06.2021r.
  • POLNORD Spółka Akcyjna
  • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
  • KRS: 0000041271
  • NIP: 583-000-67-67
  • REGON: 000742457
  • Zarejestrowany kapitał zakładowy 195.086.254 PLN (w pełni opłacony)
  • Newsletter
  • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved