2018

Znajdź raport

43/2018

Raport bieżący nr 43/2018
Data sporządzenia: 2018-10-01
Godz. 19:41
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 15.10.2018 r. oraz treść uchwał podjętych do czasu zarządzenia przerwy w obradach.

Zarząd POLNORD SA („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 01.10.2018 r. (NWZ), postanowiło zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 15.10.2018 r. do godziny 12.00. Wznowione obrady NWZ odbywać się będą w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki.
Jednocześnie w załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte do chwili ogłoszenia przerwy w obradach.
Dodatkowo Spółka informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
Uchwały w załączeniu.

Podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 5, 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-10-01 Marcin Mosz – oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
2018-10-01 Piotr Woźniak – oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: Treść podjętych uchwał na XXXIV NWZ 1.10.2018 r
 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved