2018

Znajdź raport

53/2018

Raport bieżący nr 53/2018
Data sporządzenia: 2018-10-31
godz. 21:15
Temat: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do wykonywania obowiązków Członka Zarządu (aktualizacja informacji).
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 17.08.2018 r. oraz nr 49/2018 z dnia 17.10.2018 r. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki – w związku z powierzeniem Panu Marcinowi Moszowi – Członkowi Zarządu tymczasowego kierowania pracami Zarządu Spółki, na posiedzeniu w dniu 31.10.2018 r. podjęła uchwałę o delegowaniu ze swojego składu Pana Piotra Woźniaka do czasowego wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, odpowiedzialnego za sprawy finansowe Spółki. Delegacja obejmuje okres od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały do dnia 30.11.2018 r.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-10-31 Marcin Mosz – Członek Zarządu
2018-10-31 Piotr Woźniak – oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

 • Relacje inwestorskie
 • tel. +48 22 351 96 57
 • kom: + 48 515 142 734
 • ir@polnord.pl
 • POLNORD Spółka Akcyjna
 • 02-972 Warszawa, ul. Adama Branickiego 15
 • KRS: 0000041271
 • NIP: 583-000-67-67
 • REGON: 000742457
 • Zarejestrowany kapitał zakładowy 65.386.254 PLN (w pełni opłacony)
 • Newsletter
 • Informacje o istotnych wydarzeniach w Spółce oraz o wynikach finansowych i operacyjnych prosto na Twojego maila.

© 2016 Polnord All rights reserved